• שאלות ותשובות פנסיוני ופרישה

שאלות ותשובות פנסיה ופרישה

 

האם חשוב לקבל ליווי מקצועי לקראת הפרישה?

להחלטות המתקבלות ברגע הפרישה יש חשיבות מכרעת, היות והחלטות אלא הם בדרך כלל בלתי הפיכות !! החלטות אלו משליכות על היכולת לחיות בכבוד לאורך שנים רבות. ליווי מקצועי ואיכותי מותאם לצרכי הלקוח יכול לחסוך עד עשרות אלפי שקלים ויותר בתשלומי מס על מענקי הפרישה והפנסיה, זאת עקב חוקי המס והרגולציה המשתנים. עקב כך נדרשת מומחיות גבוהה ביותר ולעיתים שילוב של התמחויות: פנסיוני, פיננסי ומיסוי.

במידה וקיימים כספים בפוליסה לקצבה, האם הם ניתנים לשמיכה בסכום חד פעמי?

תנאי המשיכה נקבעים בתקנות קופות הגמל ויש להכירם היטב ולהתייעץ עם איש מקצוע טרם ההחלטה לפדות כספים. לפי התקנות ניתן למשוך בסכום חד פעמי כספים שמקורם בהפקדות לפני ינואר 2000 (חוק ההסדרים) וכספי תגמולים שהופקדו בפוליסה לקצבה גם אחרי ינואר 2000, זאת במידה וקיים נספח הון לפוליסה לקצבה. קיימת אפשרות לבצע היוון קצבה גם לכספים בפוליסה לקצבה בכפוף כאמור לתקנות קופות הגמל. כאשר כלל האצבע הוא: אם הקצבה חייב במס גם ההיוון חייב במס. כאמור מאד חשוב להתייעץ ולבחון כדאיות טרם פנייה לקופה.

האם ישנם הקלות מס הניתנות למי שמחליט לצאת לפנסיה מוקדמת?

הקלות מס ניתנות רק למי שהגיע לגיל פרישה על פי חוק ו/או למי שהוגדר נכה מחמת נכות יציבה של 75% ומעלה.

פרשתי האם אני חייב לשלם עדיין ביטוח לאומי ובריאות?

לכל מי שהגיע לגיל פרישה והתחיל לקבל פנסיה, פטור הוא מדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. בפרישה מוקדמת אין פטור מדמי ביטוח לאומי ובריאות אך החיוב הוא בשיעור נמוך יותר ממשכורת רגילה.

האם יש הבדל בין פנסיה רגילה לפנסיה מוקדמת?

גיל הפרישה לגברים הוא 67 ולנשים 62, ויעלה בהדרגה ל 64 שנים. פנסיה מוקדמת משולמת למי לפרש בגיל צעיר יותר. על פי חוק כל מי שהגיע לגיל 60 רשאי לפרוש פרישה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה מהקופה הפנסיונית. יש לשים לב שפנסיה זו היא קטנה יותר מזו שהיה מקבל אילו פרש בגיל פרישה רגיל.

האם עובד אשר פוטר זכאי לפיצוי בגיל ימי מחלה שצבר ולא ניצל?

עובד אשר פוטר או סיים תפקידו איזו זכאי על פי חוק לפיצוי בגיל ימי מחלה שלא ניצל. עובד שפרש לפנסיה כן מקבל פיצוי על ימי מחלה שלא נוצלו, זאת במידה וקיים הסכם עבודה שמגדיר זאת. לכן לא כל הפורשים לפנסיה מקבלים פיצוי על ימי מחלה. כן קיים לעובד שפוטר או סיים עבודתו פיצוי בגיל ימי חופשה שלא ניצל, בהתאם לחוק חופשה שנתית.

מהו מנגנון איזון אקטוארי בקרן פנסיה?

עמיתי קרנות הפנסיה נושאים בעלויות תשלומי התביעות של שאר החברים בקרן. תשלומי העלויות נצברים בקופה צדדית ובמקרה של תביעה משלמים את כספי התביעה. הסדר זה מבטיח שאין מרכיב רווח בעלויות הביטוח ולפיכך עלויות הביטוח (אובדן כושר עבודה וביטוח חיים) הם זולים מאד בקרן פנסיה יחסית לביטוח מנהלים. קרן הפנסיה מנהלת איזון אקטוארי שוטף על מנת לבחון האם נותרו עודפים/גרעונות בקופה. מנגנון האיזון מחזיר עודפים לעמיתים או גובה גירעונות מהעמיתים חזרה לקופה.

מהי תשואה דמוגרפית בקרן פנסיה?

הביטוח (אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות) בקרן פנסיה נעשה כערבות הדדית בין עמיתי הקרן, כאשר בכל חודש נבדק הפער בין סכומי הביטוח (הפרמיות החודשיות אשר גובים מהעמיתים עבור הכיסוי הביטוחי)
שנגבו מכלל העמיתים לעומת היוון תשלומי הפנסיה הנדרשים לנכות ושארים. פער זה יכול להיות שלילי או חיובי ומתווסף או נגרע מהעמיתים נקרא תשואה דמוגרפית.
בדוחות האחרונים התשואה היא שלילית עקב הנחיית האוצר להוזיל את עלויות (פרמיות) לכיסוי אובדן כושר
עבודה בכ 60%. הוזלה זו הקטינה את העודפים שנוצרו בקופות (אשר חולקו לעמיתים במשך השנים) והעודף
האקטוארי הפך להיות שלילי.

מהם האפשרויות לקבלת פנסיה חודשית מקרן הפנסיה?

קיימות שלוש סוגי פנסיות:

 1. פנסיית שארים: מדובר בפנסיה הניתנת לשאריי העמית (בת זוג, ילדים והורים נתמכים) במקרה פטירה של העמית לצורך המשך קיומם הכלכלי. הפנסיה תחושב כסכום קבוע בתקנון הקרן בהתאם למסלול הפנסיה הנבחר. אפשרות אחת לקבל את הפיצוי היא לפי חלוקה של כ 60% לבת זוג לכל חייה ו40% לילדים עד גיל 21, זאת משכר פנסיוני של העמית. כמובן שקיימות אפשרויות נוספות, כאמור על פי תקנון קרן הפנסיה.
 2. פנסיית נכות: מדובר בפנסיה חודשית המתקבלת בעת מקרה של אובדן כושר עבודה. הפיצוי מגיע כשכר חודשי חלקי או מלא בתאם לגובה הנכות ובנוסף הקרן תשלם את ההפרשות הפנסיוניות המלאות (שחרור פרמיות) לקופת העמית.
 3. פנסיית זקנה: פנסיה המתקבלת בעת הגיע העמית לגיל פרישה כחוק (67 לגבר ולאישה 64). ניתן לקבל את הפנסיה מגיל פרישה מוקדמת. במועד היציאה מבצעת הקרן חישוב לגבי גובה הזכאות לפנסיה חודשית, כאשר העמית בוחר טרם יציאתו לפנסיה את מסלול תשלומי הפנסיה על פי מספר קריטריונים: בן/בת זוג,
  ילדים עד גיל 21, תקופת הבטחת הפנסיה גם במקרה פטירה של העמית וכו'. מומלץ מאד להתייעץ עם גורם מקצועי על לבחון את החלופות השונות זאת על פי צרכי התא המשפחתי.

מהי תקופת המתנה?

תקופת ההמתנה (אכשרה) היא פרק הזמן העובר ממועד הצטרפות העמית למשך חמש שנים זאת על פי תקנון קרן הפנסיה. במידה ונגרם לעמית אירוע פטירה או נכות כתוצאה ממחלה, תאונה שעליהם לא דיווח, שמקורם בתקופה שלפני ההצטרפות לקרן הפנסיה, לא יינתן כיסוי ביטוחי.

האם הרווחים בקופות גמל (השתלמות, קופת גמל, ביטוח מנהלים) חייבים במס?

קופת גמל: בעקבות תיקון פקודת מס הכנסה שנכנס בתוקף ביום 01/07/2009 בוטל מס רווחי הון על כספי תגמולים ופיצויים בקופת גמל.

קרן השתלמות: כספים שהופקדו עד התקרה המוטבת (שכיר 1571 ₪ בחודש) פטורים ממס רווחי הון. כספים שהופקדו מעל לתקרה זו חייבים במס על פי השיעורים הבאים:

כספים שהופקדו החל מיום 01/01/2003 ועד ליום 31/12/2005: תשלום של כ15% מס רווחי הון.
כספי שהופקדו החל מיום 01/01/2006 ועד ליום 01/01/2012: תשלום של כ 20% מס רווחי הון.

כספים שהופקדו החל מיום 2012 ועד מועד המשיכה: תשלום של כ 25% מס רווח הון.

קרן פנסיה/ביטוח מנהלים לקצבה: מאחר ותקבלו הצבירה הוא קצבה חודשית החייבת במס הכנסה על פי תקרת המס בחוק חל פטור על מס רווחי הון.

האם הפטור ממס רווחי הון בקופות גמל חל רטרואקטיבית?

החל מ- 2009 בוטל מס רווח הון בקופות גמל לתגמולים, הביטול הוא כמובן גם "רטרו" כלומר משיכה שבוצעה אחרי 2009 הכוללת רווחים שהצטברו מ- 2003 ועד 2010 – אין חיוב מס רווח הון.
מס רווח הון בקופות גמל חזר בתיקון 190 לקופות של נפטרים ופיצויים שעוברים לחשבון חדש. כמובן המס עדיין קיים בקרנות השתלמות.

במידה והגיע מועד הפדיון (תום שש שנים) בקרן השתלמות האם ניתן להמשיך להפקיד?

כן, ניתן להמשיך להפקיד לקרן השתלמות גם בתום 6 השנים כאשר כל הפקדה נוספת תהיה גם כן נזילה למשיכה בכל עת ויקבלו את הוותק של ההפקדה הראשונה זאת כל עוד לא בוצעה משיכה (מלאה, חלקית).
ברגע שתתבצע משיכה (מלאה, חלקית) ההפקדות החדשות יופקדו בקרן חדשה.

האם ניתן להוריש את כספי קופת הגמל?

באפשרות המוטבים/יורשים להעביר את כספי קופת הגמל של נפטר לקופה חדשה על שמם. הכספים בקופה החדשה יהיו פטורים ממס רווחי הון במועד המשיכה למעת רווחים חדשים (שנצברו ממועד הפטירה עד מועד המשיכה) החייבים במס רווחי הון של כ 25% על הריבית הראלית (בקיזוז אינפלציה).

האם יש הבדל בין כספי תגמולים לבין כספי תגמולים בקופת גמל של עמית שנפטר?

אכן קיים הבדל:

כספי התגמולים: יקבלו המוטבים שמינה המנוח. במידה והמנוח לא מינה מוטבים את הכספים יקבלו היורשים החוקיים. לפיכך מאד חשוב לעדכן את מינוי המוטבים עם השנים !!

כספי הפיצויים: ישולמו לשאריו של עמית אשר נפטר במהלך תקופת עבודתו בהתאם לסעיף 5 לחוק פיצויי הפיטורים, כאשר שארים כל פי חוק בדומה לשארים בקרן פנסיה הם: בן/בת הזוג וילדיו. ולמוטבים של עמית אשר נפטר לאחר סיום תקופת עבודתו וסיום יחסי עובד מעביד.

בהמשך לשאלה הקודמת, האם כספי הפיצויים והתגמולים בקופת הגמל פטורים ממס?

הכספים הצבורים בקופה תחת כספי פיצויים פטורים ממס עד תקרה של פעמיים משכורת עבור כל שנת עבודה ולא מעבר לתקרת הפיצויים. הכספים ניתנים למשיכה בכפוף לפנייה למס הכנסה לקבל אישור עבור הקופה.

הכספים הצבורים בקופה תחת כספי תגמולים פטורים ממס כולל הרווחים שנצברו במועד פדיון הכספים.

מהם אפשרויות המשיכה בגיל כספים שעברו לקופת גמל עבור מוטב מקופת הגמל של עמית שנפטר?

הכספים בקופה החדשה נזילים למשיכה בכל עת כסכום הוני באופן מלא או חלקי.

ניתן בעתיד להפוך את הכספים לכספי קצבה מוכרת פטורה ממס על הקצבה.

האם ניתן לקבל פטור ממס רווחי הון בניהול כספים דרך פוליסה פיננסית?

אכן כן, לפי פקודה 125ד במידה ואדם הגיע לגיל פרישה וב01/01/2003 מלאו לו ו/או לבת זוגתו 55 הוא/היא זכאים לפטור ממס רווחי הון עד תקרה רווחים של כ 13440 ₪ ליחד ולזוג כ 16560 ₪. זכאות זו עבור תכנית חסכון בלבד ואינה רלוונטית לאפשריות ניהול השקעות אחרות כמו: ניהול תיקים, קרנות נאמנות, הפקדה לתיקון 190, רכישה ישירה של אג"ח ומניות.

כל כמה זמן ניתן לממש את הפטור ממס רווחי הון לפי פקודה 125ד? וכיצד הוא מתבצע?

ניתן לממש את הפטור כל שנה והוא אינו מצטבר בין השנים. כלומר במידה והפטור לא מומש לא ניתן לקבל פטור כפול בשנה העוקבת. כדי לממש את הפטור יש לבצע מכירה רעיונית לקראת סוף שנת המס. לאחר מכן
חברת הביטוח תוציא אישור על תשלום מס, ועם האישור הנ"ל לקוח מגיש למס הכנסה בקשה להחזר רווחים על פי זכאותו.

 

ט.ל.ח

יוסי פיצחדזה, 15/04/2016

לקוחות מעידים

 • רמה מקצועית גבוהה

  אני עובד עם יוסי מזה כשנתיים וחצי. יוסי ביצע עבורי ניתוח מעמיק של כל תיקי הביטוחים וההשקעות הפיננסיות, וייעץ איזה שינויים הוא ממליץ לעשות על מנת למקסם את התשואות ברמת הסיכון הרצויה לי ובנוסף היכן ניתן לחסוך בדמי הניהול. בנוסף, יוסי מנהל עבורי חלק מהביטוחים וההשקעות, ומשלב רמה מקצועית גבוהה ושליטה בכל הפרטים הקטנים של המקצוע, תוך אמינות והסתכלות על צרכי וטובת הלקוח מעל הכול.

  רותם לוי, מועצה אזורית משגב
 • האיש הנכון במקום הנכון

  הכרתי את יוסי בתחילת 2014 כרופא מנתח של אחד מילדיו והקשר בינינו הפך לחברי (גם על רקע עבר משותף בחיל הים). התקופה הייתה לפני יציאתי לגמלאות כעובד מדינה, ביקשתי מיוסי ייעוץ בתחום ההשקעות, הפנסיוני וביטוח בריאות, לי ולבני משפחתי. זו הייתה אחת מההחלטות הנבונות ביותר שעשיתי. מצאתי ביוסי את האיש הנכון במקום הנכון, והוא הדריך אותי בצעדיי לעתיד בצורה מקצועית ועד היום הוא בקשר הדוק אתי ובני משפחתי. לעונג לי להמליץ על יוסי, מכל הלב.

  ד"ר גדעון שושני, חיפה
 • תמיד במאור פנים ובסבלנות

  אני עובדת עם יוסי מזה שנתיים ומברכת על כך כל יום. יוסי מקצועי, אמין, מסור ונותן שירות אישי צמוד, תמיד במאור פנים ובסבלנות. כל פנייה בסוגיה כלכלית שלי נבדקת על ידו לעומק ויחד מוצאים פתרונות משותפים. ממליצה בחום להשתמש בשירותיו ולנצל את הידע הרב שלו והמידע המעודכן שהוא מקפיד לשלוח.

  ד"ר שושי בר-און, קיבוץ סוללים
 • נקי ונטול אינטרסים

  התרשמתי מהדרך של יוסי להסתכל על הדברים בצורה נקייה ונטולת אינטרסים זרים ולהתאים ללקוח את מה שאכן מתאים ולא "לדחוף לו" מוצרים לא מתאימים רק כדי להרוויח עמלה, ומהראייה ההוליסטית של מצבו הפיננסי והביטוחי של הלקוח והתייחסות למכלול כולו. לבעל נכסים ובמיוחד לעצמאי הטרוד בכל מיני עניינים, יוסי יכול להוות פתרון מצוין לטיפול ולסדר בכל נושא ההשקעות, הכיסוי הפנסיוני והכיסוי הביטוחי, על מנת לתת לו את השקט הנפשי, שהכול מטופל בצורה הטובה והמתאימה לו ביותר, תוך שמירה על הוגנות ושקיפות מקסימליים.

  אברי רצ'בסקי, מ. כספים ומש"א, קיבוץ סאסא
 • נותן הרגשת ביטחון

  לכל מאן דבעי, מאז פרישתי לגמלאות מדינה (יולי 2013), יוסי פיצחדזה מלווה אותי כיועץ לכל ההשקעות הפנסיוניות, קופות הגמל והביטוחים שלי. בחלק מהחברות הוא משמש כסוכן. אני מרגיש מאוד בטוח בהמלצות שלו. הביצועים הכספיים של החשבונות שלי בשנתיים וחצי האחרונות מוכיחים את עצמם למרות התנודות המאפיינות את השוק בתקופה האחרונה. אני ממליץ בחום בפני כל המכרים שלי להשתמש בכישורים של יוסי כיועץ פיננסי אישי. בהצלחה! בברכה,

  ד"ר דניאל לשם, חיפה
 • תמיד זמין וקשוב

  ממליץ בחום על הייעוץ של יוסי. מברך על כל רגע שיצרתי קשר איתו. יוסי ישב איתי בסבלנות מרובה תוך מתן הסברים מפורטים ובמקצוענות על כל הביטוחים שרכשתי במשך השנים ועשה סדר בכל הנושא וביסודיות ניפה את כפל הביטוחים שהיו לי והחליף כמה בחדשים טובים יותר והגעתי לחיסכון של מעל 1000 ₪ לחודש. יוסי ארגן עבורי בתוכנה חדשנית את כל הביטוחים שיש לי, כך שניתן לעקוב אחר הביטוחים. ניתן לפנות ליוסי בכל שאלה ובעיה ומייד לקבל תשובה או פיתרון. עם יוסי ניתן לישון בשקט בידיעה שאדם מקצוען, מיומן, יסודי, אכפתי ומסור מטפל בתיק. שווה וכדאי להיות לקוח של יוסי.

  משה טסלר, מושב מורשת
 • נכס אמיתי בשוק פרוע

  יוסי מנהל את כל הנכסים הפיננסיים שלי כבר מספר שנים. יוסי מייעץ בבחירת מסלולי השקעה וחסכון, ומבצע בפועל את ההפקדות והמשיכות כפי שהוסכמו ביננו. השירות שיוסי נותן הוא מקצועי, אמין, מהיר, ויעיל. מנהל פיננסי כמו יוסי מהווה נכס אמיתי בשוק הפרוע והמבלבל של שמירת נכסים פיננסיים, תכנון פנסיוני ארוך טווח, ביטוחי בריאות וביטוחים סיעודיים. אני מרוצה בהחלט מהשירות של יוסי וממליץ בלב שלם על שירותיו

  דורון סטורלזי, תמרת
 • מציג המלצות בצורה ברורה ונינוחה

  בשנתיים האחרונות הנני נעזר ביוסי כיועץ/מתכנן פיננסי, לגבי חסכונותיי במסגרות השונות. התרשמתי מאוד ממקצוענותו והכרת הנושא, כולל מגוון האפשרויות מותאם לגיל הלקוח. יוסי מציג את הנושא ואת המלצותיו בצורה ברורה, נינוחה ורגועה, המאפשר ללקוח לקבל החלטות אופטימליות לפי רעות עיניו.

  רן יוסף, קריית מוצקין
 • אני לא יכול להשוות את היחס שאני מקבל מכם מול אלה שהייתי בקשר בעבר

  שלום לכולם רציתי להודות לכל הצוות על היחס המיוחד האדיב הסובלני המתחשב המקצועי כלפי ובטוח כלפי יתר כל הלקוחות שלכם וזה נכון לאורך שנים שאני בקשר אתכם ובמיוחד בתקופה האחרונה עם המגבלות והצרות של הקורונה לאורך חיי הייתי בקשר עם מספר רב של סוכנים יועצים סוכני ביטוח ומשרדים שונים אני לא יכול להשוות את היחס שאני מקבל מכם מול אלה שהייתי בקשר בעבר אני כותב לא מתוך רצון להיות נחמד אני יודע לבקר לדרוש ולעמוד על שלי אבל יודע גם לומר מילה טובה ולשבח על יחס מועיל מתחשב וסובלני ואת היחס הזה קבלתי אצלכם אגב אני מספר זאת לחברי ומכרי אז שוב תודה

  נתן רז, תל אביב
 • אי אפשר להמעיט בתרומתה של האישיות שלך, היושר ונועם ההליכות שלך לתחושת הביטחון שאני חש כאשר אני נעזר בך ובצוותך בנושא כל כך חשוב - ארגון הפן הפיננסי של התא המשפחתי שלי.

  הי יוסי, האמון הבלתי מסויג שאני נותן בך ובצוות נובע בראש ובראשונה מהמקצוענות שלך ושלהם (בהנהגתך). אי אפשר להמעיט בתרומתה של האישיות שלך, היושר ונועם ההליכות שלך לתחושת הביטחון שאני חש כאשר אני נעזר בך ובצוותך בנושא כל כך חשוב - ארגון הפן הפיננסי של התא המשפחתי שלי. על כל אלה נוסף הנדבך של ההכשרות המקצועיות ותעודות ההסמכה. שאין לי ספק בתרומתן לאיכות השירות. ועל כך נתונה תודתי.

  אריה הירשביין
 • אני חושב שאתם גם מעיזים לתת עצות במקומות שאחרים נזהרים

  " תודה רבה.פעם נוספת על העצות שאתם שולחים. בסה"כ העצות שלכם הן מצויינות ומדוייקות מספיק למשקיע הממוצע. אני חושב שאתם גם מעיזים לתת עצות במקומות שאחרים נזהרים על מגמות שנראות לכם מאוד וודאיות למרות שאין וודאות מלאה, ועל כך כל הכבוד לכם. אני מאוד מעריך מתכננים פיננסים שנותנים עצות פרקטיות, אפילו שיש סיכון קטן כלשהו שהמוניטין שלהם יפגע באם טעו התעוזה הזאת גורמת לרווחים למשקיעים וזה הרבה יותר חשוב מאשר אם חס וחלילה תטעו במשהו ותצטרכו להסביר למשקיעים מה השתבש. תמשיכו ככה !!!

  אברהם ר.
 • אבל יודע גם לומר מילה טובה ולשבח על יחס מועיל מתחשב וסובלני

  "רציתי להודות לכל הצוות על היחס המיוחד האדיב הסובלני המתחשב המקצועי כלפי ובטוח כלפי יתר כל הלקוחות שלכם וזה נכון לאורך שנים שאני בקשר אתכם ובמיוחד בתקופה האחרונה עם המגבלות והצרות של הקורונה לאורך חיי הייתי בקשר עם מספר רב של סוכנים יועצים סוכני ביטוח ומשרדים שונים אני לא יכול להשוות את היחס שאני מקבל מכם מול אלה שהייתי בקשר בעבר אני כותב לא מתוך רצון להיות נחמד אני יודע לבקר לדרוש ולעמוד על שלי אבל יודע גם לומר מילה טובה ולשבח על יחס מועיל מתחשב וסובלני ואת היחס הזה קבלתי אצלכם אגב אני מספר זאת לחברי ומכרי אז שוב תודה"

  נתן ר.
צרו איתנו קשר

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא

  אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם. אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות,, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- יוסי פיצחדזה בטלפון: 058-4098148 או במייל: yosi@yosi-fp.co.il הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לבצע עסקת ביטוח. הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח. הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהסוכנות בכתב ומראש. ט.ל.ח
  תפריט נגישות
  LM web solution
  × Whatsapp