• שאלות ותשובות בנושא קופת גמל להשקעה

שאלות ותשובות בנושא קופת גמל להשקעה

בחודש הקרוב צפוי לאשר משרד האוצר מכשיר חיסכון חדש בישראל – קופת גמל להשקעה. ריכזנו עבורכם תשובות לשאלות שבטח יתעוררו בכם לגבי כדאיות החיסכון במוצר.

מה זה בכלל קופת גמל להשקעה?

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון חדש המאפשר הפקדת כספים לתכנית ומשיכה שלהם ללא קנסות בכל זמן.

במה שונה קופת גמל להשקעה מקופת גמל רגילה?

קופת הגמל "הרגילה" היא מוצר חיסכון פנסיוני לגיל פרישה. כספים שמופקדים בקופת גמל רגילה אפשר למשוך רק בגיל פרישה כקצבה בכפוף לכללי מס הכנסה. כספים שמופקדים בקופת גמל להשקעה אפשר למשוך כל הזמן בדומה למכשירי חיסכון אחרים הקיימים בבנקים או פוליסות חיסכון שקיימות בחברות הביטוח.

כמה ניתן להפקיד לקופת הגמל להשקעה?

כדי לא להתחרות במוצרי חיסכון אחרים, משרד האוצר הגביל בשלב זה את ההפקדה לקופת הגמל להשקעה. סכום ההפקדה עומד על 70,000 שקלים לשנה לכל אדם. כלומר במידה ואתם רוצים לפתוח תכנית על שם הילדים, ניתן להפקיד בכל תכנית כזאת עד 70,000 שקלים בשנה.

מה דמי הניהול שנשלם על קופת הגמל להשקעה?

דמי הניהול המירבים אותם ניתן לשלם על קופת הגמל להשקעה זהים לדמי הניהול בקופות הגמל הרגילות. בשל התחרות הצפויה בשוק, דמי הניהול צפויים להיות נמוכים יותר.

דמי ניהול מהפקדה 4%
דמי ניהול מצבירה 1.05%

כיצד ניתן למשוך את הכספים מקופת הגמל להשקעה?

את הכספים מהמוצר החדש אפשר למשוך בשתי דרכים, הדרך הראשונה היא משיכה חד פעמית של הכספים בכל זמן שתרצו. הדרך השנייה היא משיכה של הכספים כקצבה חודשית פטורה ממס החל מגיל 60.

כמה מס משלמים את משיכת הכספים מקופת הגמל להשקעה?

המס שנשלם על משיכת הכספים תלוי באופן המשיכה, משיכה חד פעמית או משיכה כקצבה חודשית.

 • משיכה חד פעמית לפני גיל פרישה, המס שישולם הוא מס רווח הון, בדומה לכל מוצר חיסכון אחר. גובה המס עומד כיום על 25% על הרווח הריאלי. בשיטה זו מתחשבים באינפלציה ומחשבים את הרווח הריאלי בניכוי העלייה במדד.
 • משיכה חד פעמית לאחר גיל פרישה. חוסך שיש כבר ברשותו קצבה מזערית יכל למשוך את הכספים מקופת הגמל להשקעה באותו האופן כפי שהיה מושך כספים שהופקדו בהתאם לתיקון 190. גובה המס שישולם במקרה זה הוא 15% על הרווח הנומינלי. בשיטה זו לא מתחשבים באינפלציה. בוחנים את סכום הכסף שהושקע ואת סכום הכסף שנפדה.  לדוגמה: אדם השקיע 10,000 ש"ח בפיקדון שקלי וקיבל 10,100 ש"ח. על הרווח, 100 ש"ח, הוא משלם 15% ולכן הוא יקבל רק 10,085 ש"ח.
 • משיכת הכספים בגיל פרישה כקצבה. קבלת הכספים כקצבת זקנה פטורה ממס (בדומה לקצבה מוכרת).

היכן כספי קופת הגמל להשקעה מושקעים?

ניהול קופת הגמל להשקעה יעשה במסלולים חדשים ולא במסלולים הקיימים בקופות הגמל, לצורך כך יוקמו מסלולי השקעה חדשים בכל החברות שירצו לנהל קופת גמל להשקעה.

האם ניתן להעביר את הכספים בין מסלולי ההשקעה?

בהחלט, אחד היתרונות של קופת גמל להשקעה הוא המעבר בין מסלולי השקעה מבלי שהאירוע יחשב כאירוע מס. ניתן לחסוך במסלול השקעה לטווח קצר ובהמשך להעביר את הכספים למסלול מנייתי מבלי שזה יחשב כאירוע מס.

האם ניתן להעביר את כספי קופת הגמל להשקעה בין החברות?

את קופת הגמל להשקעה יהיה ניתן להעביר ולנייד בין החברות השונות מבלי שהדבר יחשב כאירוע מס. זה המוצר היחידי אותו ניתן לנייד מבלי לבצע פדיון ולשלם מס רווח הון. בגיל הפרישה יהיה ניתן לנייד את הכספים לקרן פנסיה או לקופת גמל "רגילה".

בנוסף, יהיה ניתן להעביר את המוצר בין מסלולי השקעה (בדומה לפוליסות החיסכון) מבלי שהאירוע יחשב כאירוע מס.

קופת גמל להשקעה היא מוצר החיסכון היחידי אותו ניתן לנייד בין החברות מבלי שהאירוע יחשב כאירוע מס. את המס רווחי הון נשלם רק במועד הפדיון.

האם יש יתרונות נוספים למוצר?

כן, בהחלט. מכספים שמופקדים לקופת גמל להשקעה יהיה ניתן לקבל הלוואה. ככל הנראה תנאי הלוואה יהיו דומים לתנאים שמקבלים במקרה של הלוואה מקרן השתלמות.

מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לבין מוצרי חיסכון אחרים?

מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לבין פוליסת חיסכון?

בדומה לפוליסת החיסכון קופת גמל להשקעה מאפשרת משיכת הכספים בכל שלב, אך בניגוד אליה היא מהווה אלטרנטיבה לחוסכים שמתלבטים האם לקבל קצבה מהחיסכון שלהם.. במידה ויבחרו להשאיר את הכספים עד לגיל פרישה יהיה באפשרותם להפוך את כספי החיסכון לכספי קצבה מוכרת פטורה ממס בנוסף במידה ויבחרו ישלמו מס של 15 אחוזים וזאת במקום מס רווחי הון של 25% בפוליסת החיסכון.

קופת גמל להשקעה

בנוסף, בניגוד לפוליסת חיסכון, ניתן להעביר כספים בין חברות המנהלות קופות גמל להשקעה מבלי שהדבר יחשב אירוע מס.

מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לבין חיסכון בקרן נאמנות?

בעוד שקופת הגמל להשקעה היא מוצר חדש, בקרנות הנאמנות בישראל ניתן למצוא מגוון רחב של מסלולים ודמי ניהול שנעים בין 0.25% לכמעט 4% בשנה. אך עדיין לקופת הגמל להשקעה צפויים להיות יתרונות לא מעטים מול מוצר החיסכון הותיק.

 • ניתן לשנות את מסלול ההשקעה מבלי שהדבר יחשב כאירוע מס
 • ניתן להעביר את הכספים בין החברות השונות מבלי שהדבר יחשב אירוע מס
 • ניתן לקבל הלוואה על חשבון הכספים בקופה
 • ניתן להמיר את הכספים בגיל פרישה לקצבה חודשית

שאלות ותשובות בנושא קופת גמל להשקעה by נדב טסלר

שוק ההון

 • מהי פוליסה פיננסית?

  פוליסה פיננסית היא תיק השקעות/חסכון מנוהל לטווחי זמן שונים, המיועד לאדם אשר מעוניין בחסכון נזיל למשיכה בכל עת, אשר ניתן השקיע בו בסכום חד פעמי או בהוראת קבע שוטפת, עבור עצמו, ילדיו, נכדיו ולכל מטרה.

 • מה ההבדלים העיקריים בין חסכון שוטף בפיקדון/חסכון בנקאי לבין חסכון בפוליסת חסכון?

  בפוליסת חסכון: הכספים נזילים למשיכה בכל עת ולא סגורים לתקופה מוגדרת, אין קנסות ועלויות משיכה, ניתן לחסוך גם בסכומים קטנים, הכספים מושקעים בשוק ההון. בפיקדון בבנק: הריבית נמוכה יחסית לאפיקי השקעה מנוהלים בבורסה בראייה היסטורית, רמת הנזילות היא נמוכה ובמקרה של שבירת פיקדון קיים קנס בצורת הריבית שהצטברה, אין מסלולי השקעה והכסף אינו מנוהל אלא מניב ריבית (נמוכה מאד עד אפסית כיום) ידועה מראש.

 • מהם נכסים בלתי סחירים וכיצד הם משפיעים על התשואה?

  בפוליסה פיננסית כמו גם בקופת גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים. חלק מהתיק ההשקעות מושקע בנכסים לא סחירים, כגון: אג"ח לא סחיר, קרנות השקעה, קרנות גידור, נדל"ן מניב, הלוואות. השקעות אלא מניבות תשואה אשר אינה תלויה באופן ישיר בשוק ההון הסחיר התנודתי ומהוות עוגן לתיק ההשקעות הסחיר. כמו כן ההשקעה בנכסים לא סחירים אינה מתאפשרת דרך ניהול כספים בבנק אלא רק בניהול של גופים מוסדיים. פוליסה פיננסית היא תיק מנוהל מוסדי ולקוח אשר בחר לנהל את כספו דרך פוליסה פיננסית אכן נהנה מיתרון.

 • אני מנהל כספים בבנק דרך ניהול תיקים, האם כדאי לי לעבור לקופת גמל לפי תיקון 190?

  בהחלט כן, היתרונות הם רבים: א. עלויות ניהול זולות יותר. ב. שקיפות בתשואות (גמל נט) מול יצרנים אחרים. ג. עלויות קנייה ומכירה של ניירות ערך אפסיות לעומת הבנק. ד. תשואות עדיפות ובאופן משמעותי לאורך זמן (גמל נט). ה. שימוש בנכסים לא סחירים אשר מקטינים את התלות בשוק ההון. ו. דחיית מס, היות וניתן לשנות מסלולי השקעה ללא הגבלה, ללא עלות וללא אירוע מס. ז. מס רווחי הון של 15% נומינלי במקום 25% ראלי. (נכון להיום בסביבת אינפלציה אפסית בהחלט יתרון). ח. ניתן לנייד מיצרן ליצרן ללא עלות וללא אירוע מס בקלות. ט. הרכב נכסים סחיר איכותי יותר ומפוזר יותר ללא קרנות נאמנות "של הבית". י. אפשרות לא לשלם מס הכנסה בכלל !! בעת מימוש הכספים כקצבה מוכרת לכל החיים.

 • מנהל ההשקעות בניהול תיקים הוא אלטשולר שחם (לדוגמא), האם כדאי לי לעבור לקופת גמל לפי תיקון 190 באלטשולר שחם?

  בהחלט כן מאותן סיבות שרשמתי מעלה. תיק ההשקעות דרך ניהול תיקים בבנק באלטשולר הוא שונה לחלוטין בין תיק השקעות אלטשולר גמל באותו רמת סיכון !! כאמור דרך הבנק לא ניתן להחזיר נכסים לא סחירים, לקבל הטבות מס, לשלם פחות ד.נ, לשנות מסלול השקעה ללא אירוע מס ותשלום עלויות ק/מ על כל פעולה אשר מממנת את הבנק אבל פוגעות בתשואה.

 • מהו ארביטראז' מיסוי?

  ארביטראז' מיסוי מאפשר ניצול תכנוני מס בחלופה להשקעות פיננסיות בקרנות נאמנות, ניהול תיקים, פקדונות וכו'. 1. שימוש בקרן השתלמות וקופת גמל בניהול אישי לדחיית תשלום מס. 2. שימוש בקופת גמל ל"קצבה מוכרת" לדחיית תשלום מס על פי תיקון 190 (משיכה חד פעמית על ידי היוון קצבה מוכרת). 3. שימוש ב"פוליסת חסכון" כפלטפורמה לניהול השקעות בשוק ההון תוך ניצול ארביטראז' מיסוי (פטור במעבר בין מסלולים, דחיית מס, ניכוי מס רווח ראלי לגילאי 67+).

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם. אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות,, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- יוסי פיצחדזה בטלפון: 058-4098148 או במייל: yosi@yosi-fp.co.il הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לבצע עסקת ביטוח. הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח. הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהסוכנות בכתב ומראש. ט.ל.ח
תפריט נגישות
LM web solution