• קצבה מזכה בשנת 2019 ונוסחת השילוב החדשה : כיצד משפיעה משיכת הפיצויים על המס שתשלם בפרישה?

קצבה מזכה בשנת 2019 ונוסחת השילוב החדשה : כיצד משפיעה משיכת הפיצויים על המס שתשלם בפרישה?

פנסיית הזקנה היא הכנסה החייבת במס כמו כל הכנסה אחרת. עם זאת כדי להבין כיצד מחשבים את המס על הפנסיה, חשוב להבחין בין שני סוגי הקצבאות, הקצבה המזכה והקצבה המוכרת.

מזל טוב! יצאת לפנסיה? אתה זכאי לקבל קצבת זקנה. חשוב לזכור כי קצבת הזקנה בישראל חייבת במס, אך בניגוד להכנסה ערב הפרישה ישנם פטורים אותם ניתן לנצל כדי להקטין את תשלום המס.

שני סוגים של קצבאות : קצבה מזכה וקצבה מוכרת

קצבת הזקנה שלך יכולה להיות מורכבת משני מקורות, קצבה מזכה וקצבה מוכרת.

 • קצבה מזכה היא קצבה שנובעת מתשלומי המעסיק (פנסיה תקציבית) או מתשלומים מקופת גמל (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים).
 • קצבה מוכרת נובעת מתשלומים פטורים שהופקדו אל קופת הגמל (או קרן פנסיה וביטוח מנהלים).

בעוד הקצבה המוכרת פטורה ממס לחלוטין, קצבת זקנה שנובעת מקצבה מזכה חייבת במס. כדי להקטין את תשלומי המס באפשרותך לנצל פטור ממס על קצבה מזכה, הפטור עומד בשנת 2019 על 4,155 שקלים.

הפטור על הקצבה הוא קבוע ואינו תלוי בגובה הקצבה לה אתה זכאי.

לדוגמה,

פורש זכאי לקצבה חודשית בגובה 6,000 ש"ח

בהתאם למדרגת המס הוא חייב במס בגובה של 600 ש"ח

לאחר השימוש בפטור על הקצבה המזכה בגובה 4,155 ש"ח

גובה המס יורד ל – 184 ש"ח שמתקזזים מול נקודות הזיכוי.

מחושב הפטור על הקצבה המזכה?

הפטור מחושב על ידי הכפלת תקרת הקצבה המזכה – 8,480 שקלים כפול אחוז הפטור. בשנת 2019 אחוז הפטור המירבי עומד על 49 אחוזים או 4,155 שקלים.

חשוב לזכור את את הפטור על הקצבה המזכה ניתן לנצל החל מגיל הפרישה 62 לאישה ו- 67 לגבר.

במקרה של פרישה מוקדמת, הקצבה המזכה תהייה חייבת במס (למעט נקודות הזיכוי)

כיצד נקבע אחוז הפטור על הקצבה המזכה?

הפטור ממס על הקצבה מורכב משניים:

 1. פטור בשיעור של 35% מתקרת הקצבה המזכה. כדי ליהנות מהפטור הזה עליך להימנע ממשיכת מענקי פיצויים פטורים ממס במהלך 32 שנות העבודה, שקדמו לפרישה ולמועד קבלת הקצבה. (נוסחת השילוב)
 2. פטור נוסף בשיעור של 32% מתקרת הקצבה המזכה. הפטור הזה אינו מותנה במשיכת פיצויים והוא מתעדכן ארבע פעמים בין השנים 2012 ועד 2025.

בשנת 2019 עומד אחוז הפטור המירבי על 49% או  4,155 שקלים בחודש. לפטור זה זכאי פנסיונר שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבה מזכה ולא משך כספי פיצויים פטורים לאורך 32 שנות עבודתו.

הגידול בפטור ימשך עד לשנת 2025 (חשוב לזכור כי שיעור הפטור שמוצג בטבלה מורכב משני הסעיפים).

את הפטור על הקצבה המזכה ניתן לנצל מגיל הפרישה 62 לנשים ו – 67 לגברים. קצבה מזכה שתשולם לפני גיל הפרישה תהייה חייבת במס.

כיצד נקבל את הפטור על הקצבה המזכה?

אמנם כל אחד יכל לקבל את הפטור על קצבה מזכה אך לצורך קבלת הקצבה יש למלא טופס 161ד למס הכנסה.

בטופס 161ד, מנחים את מס הכנסה כיצד אתם רוצים לנצל את יתרת ההון הפטורה העומדת לרשותך. האם כפטור על קצבת הזקנה המזכה או כסכום חד פעמי אותו אתה מעוניין למשוך מהחיסכון.

לדוגמה,

פורש עם שני מליון שקלים בחיסכון הפנסיוני מתלבט האם למשוך קצבה בגובה 10,000 ש"ח ולנצל עליה את הפטור ממס. או לשלב קצבה חודשית עם סכום חד פעמי פטור ממס בגובה חצי מליון שקלים ולהקטין את הפטור על הקצבה.

סכום חיסכון 2 מליון שקלים 2 מליון שקלים
סכום חד פעמי פטור ממס 0 500,000 ש"ח
קצבה חודשית 10,000 ש"ח 7,500 ש"ח
פטור על הקצבה 4,155 ש"ח 1,378 ש"ח
קצבה חייבת במס 5,845 ש"ח 6,122 ש"ח
נקודות זיכוי 2.25 490 490
מס לתשלום 584-490=94 612-490=122
קצבה נטו 9,906 ש"ח 7,378 ש"ח

מלבד ההחלטה כיצד להשתמש בפטור על הקצבה, יש לסמן בטופס 161ד האם קיבלת ב- 32 שנות העבודה שקדמו לפרישה פיצויים פטורים.

במידה ומשכת פיצויים כאלה הם יקטינו את יתרת ההון הפטורה אותה תוכל לנצל כפטור על הקצבה המזכה.

מי שקיבל מענקים פטורים לפני ינואר 2012 ולא חלה עליו נוסחת השילוב הישנה (15 שנים לפני כניסת התקנות לתוקף) לא תחול עליו נוסחת השילוב החדשה.

כיצד משפיעה משיכת פיצויים על הפטור מהקצבה המזכה בפרישה?

בסעיף 9א'(ג) לפקודת מס הכנסה, קובע מס הכנסה כיצד יחושב גובה הפטור ממס על הקצבה אותה יקבל הפורש. צורת חישוב שזכתה לכינוי – נוסחת השילוב.

בנוסחה זו מפחיתים כספי פיצויים פטורים אותם משכנו בעבר מהסכום הפטור שעומד לרשותנו בפרישה.

כדי להבין כיצד מחושבת הנוסחה, עלינו להגדיר מספר מושגים:

מענקים פטורים – סכום המענקים הפטורים לפי סעיף 9(7א)(א) שקיבל יחיד בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, ולא יותר מ-32 שנות עבודה. או במילים אחרות כספי פיצויים פטורים ממס שנמשכו על ידי העובד לאורך השנים שקדמו לפרישה..

יתרת ההון הפטורה– סך הסכום עליו ניתן לקבל פטור ממס. מחושב בשנת 2019 על ידי הכפלת הסכום 8,480 כפול המקדם 180 כפול אחוז הפטור בשנת 2019 ב-49%. בשנת 2019 עומד הסכום על 747,936. מסכום זה יש להפחית מענקים פטורים שנמשכו במהלך 32 שנות העבודה שקדמו לפרישה. כאשר הם מוכפלים במקדם 1.35 וממודדים.

דוגמה לאופן השימוש בנוסחת השילוב.

הדוגמה מתייחסת לעובד עם קצבת זקנה בסך 10,000 ש"ח אשר משך בתקופת עבודתו פיצויים פטורים בשיעור (ממודד) של 200,000 ש"ח. אנו נחשב את גובה הקצבה הפטורה אותה הוא יכל לקבל.

קצבת זקנה – 10,000 ש"ח

מענקים שנמשכו בעבר (ממודדים) – 200,000 ש"ח

הפטור המירבי אותו ניתן לקבל בשנת 2019. 8,480 כפול 49% =4,155 =(תקרה * שיעור הפטור)

חישוב יתרת ההון הפטורה 1.35*200,000 פחות 180*8,480*49% = 477,936 ש"ח

משיכת הפיצויים קונסת אותנו ב- 1.35 על כל שקל שנמשך בפטור

כיצד נחשב את הפטור על הקצבה?

יתרת ההון הפטורה חלקי מקדם 180

477,936 ש"ח חלקי 180 = 2,655 ש"ח

לסיכום:

הקצבה החודשית – 10,000 ש"ח

סכום פטור – 2,655 ש"ח

סכום חייב -7,345 ש"ח

תרשים לחישוב הקצבה הפטורה

בשנת 2012 פרסמה רשות המיסים חוזר הממחיש כיצד לחשב את הקצבה הפטורה לאחר ניכוי המענקים שנמשכו לאורך השנים.

תקרות וסכומים מרכזיים בפרישה 2019

תקרת הקצבה המזכה כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה ומתעדכן פעם בשנה 8,480 ש"ח
אחוז הפטור על קצבה מזכה הפטור מורכב מ- 35% במידה ולא משכת כספי פיצויים ו- 14% נוספים שיעלו בהדרגה עד לשנת 2025 49%
הסכום הפטור מקצבה מזכה אחוז הפטור מקצבה מזכה כפול תקרת הקצבה המזכה. סכום זה אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה 4,155 ש"ח
יתרת ההון הפטורה סך הסכום הפטור ממס בשנת 2019 הניתן למשיכה הונית למי שצבר את סכום הקצבה המזערי 747,936 ש"ח
סכום הקצבה המזערי סכום הקצבה המינימלי הנדרש לפני שניתן להוון סכומים חד פעמיים מקרן פנסיה או תכנית ביטוח 4,512 ש"ח
סכום הצבירה המזערי סך הסכומים אשר בחשבונותיו של העמית נמוכים מסכום זה 93,748 ש"ח

נדב טסלר, 11/07/2019, פנסיוני

פנסיה ופרישה

 • האם חשוב לקבל ליווי מקצועי לקראת הפרישה?

  להחלטות המתקבלות ברגע הפרישה יש חשיבות מכרעת, היות והחלטות אלא הם בדרך כלל בלתי הפיכות !! החלטות אלו משליכות על היכולת לחיות בכבוד לאורך שנים רבות. ליווי מקצועי ואיכותי מותאם לצרכי הלקוח יכול לחסוך עד עשרות אלפי שקלים ויותר בתשלומי מס על מענקי הפרישה והפנסיה, זאת עקב חוקי המס והרגולציה המשתנים. עקב כך נדרשת מומחיות גבוהה ביותר ולעיתים שילוב של התמחויות: פנסיוני, פיננסי ומיסוי.

 • האם יש הבדל בין פנסיה רגילה לפנסיה מוקדמת?

  גיל הפרישה לגברים הוא 67 ולנשים 62, ויעלה בהדרגה ל 64 שנים. פנסיה מוקדמת משולמת למי לפרש בגיל צעיר יותר. על פי חוק כל מי שהגיע לגיל 60 רשאי לפרוש פרישה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה מהקופה הפנסיונית. יש לשים לב שפנסיה זו היא קטנה יותר מזו שהיה מקבל אילו פרש בגיל פרישה רגיל.

 • מהי תשואה דמוגרפית בקרן פנסיה?

  הביטוח (אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות) בקרן פנסיה נעשה כערבות הדדית בין עמיתי הקרן, כאשר בכל חודש נבדק הפער בין סכומי הביטוח (הפרמיות החודשיות אשר גובים מהעמיתים עבור הכיסוי הביטוחי) שנגבו מכלל העמיתים לעומת היוון תשלומי הפנסיה הנדרשים לנכות ושארים. פער זה יכול להיות שלילי או חיובי ומתווסף או נגרע מהעמיתים נקרא תשואה דמוגרפית. בדוחות האחרונים התשואה היא שלילית עקב הנחיית האוצר להוזיל את עלויות (פרמיות) לכיסוי אובדן כושר עבודה בכ 60%. הוזלה זו הקטינה את העודפים שנוצרו בקופות (אשר חולקו לעמיתים במשך השנים) והעודף האקטוארי הפך להיות שלילי.

 • האם ניתן להוריש את כספי קופת הגמל?

  באפשרות המוטבים/יורשים להעביר את כספי קופת הגמל של נפטר לקופה חדשה על שמם. הכספים בקופה החדשה יהיו פטורים ממס רווחי הון במועד המשיכה למעת רווחים חדשים (שנצברו ממועד הפטירה עד מועד המשיכה) החייבים במס רווחי הון של כ 25% על הריבית הראלית (בקיזוז אינפלציה).

 • האם ניתן לקבל פטור ממס רווחי הון בניהול כספים דרך פוליסה פיננסית?

  אכן כן, לפי פקודה 125ד במידה ואדם הגיע לגיל פרישה וב01/01/2003 מלאו לו ו/או לבת זוגתו 55 הוא/היא זכאים לפטור ממס רווחי הון עד תקרה רווחים של כ 13440 ₪ ליחד ולזוג כ 16560 ₪. זכאות זו עבור תכנית חסכון בלבד ואינה רלוונטית לאפשריות ניהול השקעות אחרות כמו: ניהול תיקים, קרנות נאמנות, הפקדה לתיקון 190, רכישה ישירה של אג"ח ומניות.

 • האם הפטור ממס רווחי הון בקופות גמל חל רטרואקטיבית?

  החל מ- 2009 בוטל מס רווח הון בקופות גמל לתגמולים, הביטול הוא כמובן גם "רטרו" כלומר משיכה שבוצעה אחרי 2009 הכוללת רווחים שהצטברו מ- 2003 ועד 2010 – אין חיוב מס רווח הון. מס רווח הון בקופות גמל חזר בתיקון 190 לקופות של נפטרים ופיצויים שעוברים לחשבון חדש. כמובן המס עדיין קיים בקרנות השתלמות.

צרו איתנו קשר

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא

  אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם. אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות,, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- יוסי פיצחדזה בטלפון: 058-4098148 או במייל: yosi@yosi-fp.co.il הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לבצע עסקת ביטוח. הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח. הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהסוכנות בכתב ומראש. ט.ל.ח
  תפריט נגישות
  LM web solution
  × Whatsapp