• צברתי 35 שנות וותק בקרן פנסיה וותיקה שבהסדר – האם להפסיק להפקיד?

צברתי 35 שנות וותק בקרן פנסיה וותיקה שבהסדר – האם להפסיק להפקיד?

אני בן 62 וצברתי כבר 35 שנים בקרן פנסיה וותיקה. חברים אמרו לי, שכיוון שצברתי כבר את האחוזים המרביים לפנסיה – 70%, כדאי לי להפסיק להפקיד לקרן ולהתחיל להפריש לקרן או קופה אחרת?

בקרנות הפנסיה הוותיקות הצבירה המירבית היא אכן 70%. הווה אומר שעל פי צבירה של 2% לשנה למשך 35 שנים אכן מגיעים לצבירה של 70%.

השאלה הנשאלת 70% ממה?

ה"מה" הוא "השכר הקובע" – על פי ההגדרה של תקנוני קרנות הפנסיה שקובעים על פי איזה שכר תחושב הפנסיה. ברור לגמרי ש-70% מ-5,000 ש"ח אינם זהים ל-70% מ-5,200 ש"ח.

על מנת שלא לסבך את הנושא יתר על המידה אציין שקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר (כמו מבטחים, מקפת, קג"מ ועוד) מחשבות באופן שונה את השכר הקובע לפי אחת משתי שיטות – "שיטת הממוצעים" או "שיטת שלוש השנים האחרונות", כך שבעת החישוב חייבים לקחת זאת בחשבון.

לדוגמא

ב"מבטחים הוותיקה" השכר הקובע מחושב לפי "שיטת שלוש השנים האחרונות" ואילו בקג"מ ומקפת השכר הקובע מחושב לפי "שיטת הממוצעים", במאמר זה לא ניכנס לאופן שיטת החישוב.

אם כך, השאלה הבאה שעלינו לשאול את עצמנו היא, האם השכר הקובע יעלה במידה ונמשיך להפקיד לקרן גם מעבר ל-35 שנים.

התשובה היא שהשכר הקובע יכול לעלות אך לא בטוח שיעלה, ובמידה ויעלה האם יהיה בכך פיצוי על התשלום העתידי לעומת האלטרנטיבות וכן על אי קבלת קצבה (במידה וניתן לעשות כן).

מה משפיע על השכר הקובע בקרן הפנסיה הותיקה?

יש מספר משתנים שיכולים להשפיע על השכר הקובע וכן על מענק השנים העודפות והחזר ההפקדות

 1. השכר האישי הנוכחי והצפוי
 2. השכר הממוצע במשק הנוכחי והצפוי
 3. 420 חודשי השכר הטובים ביותר שיובאו בחשבון בכל אחד מהמועדים
 4. הגיל
 5. שיעור הצבירה השנתית למי שעבר את גיל הפרישה החוקי וטרם צבר 35 שנים או החזר הפקדות למי שצבר מעבר ל-70%
 6. שיטת חישוב השכר הקובע בקרן הפנסיה (ממוצעים או 3 שנים)

לכן על מנת לקבל תשובה חד משמעית יש לבצע השוואה של סכום הפנסיה הצפוי בין מספר אפשרויות, כאשר עלינו להעריך את הצפי לשכר האישי העתידי, השכר הממוצע במשק החזוי לתקופה הנוספת וכן את מועד תחילת קבלת הקצבה.

אפשרויות העומדות בפני מי שמתלבט האם להפסיק את ההפקדות לקרן

אפשרות ראשונה: להישאר במצב הקיים

להמשיך ולהפקיד לקרן הפנסיה. נזכיר שלאחר 35 שנות וותק קיימת זכאות ל"מענק שנים עודפות" בשיעור של 6.25% מהשכר הקובע לכל חודש עודף שגם אותו יש לקחת בחשבון ואף החזר מלא של ההפקדות (חלק המעסיק וחלק העובד) במקרה שנצברו מעבר ל-35 שנים במידה והעמית עבר את גיל הפרישה הרשמי.

אפשרות שניה: הפסקת התשלומים והמשך תשלומים למוצר פנסיוני אחר

הפסקת התשלומים לקרן הפנסיה והעברתם למכשיר פנסיוני אחר כמו קופת גמל, פוליסת ביטוח או קרן פנסיה חדשה. במקרה זה, מעבר למשמעות הכלכלית יש לבדוק גם את הנושא הביטוחי, שכן אין ודאות שמצב הבריאות יאפשר קבלה לביטוח אובדן כושר עבודה ומוות, אם יש בו צורך, וכן העלות לביטוח יכולה להיות גבוהה.

אפשרות שלישית: הפסקת ההפקדות לקרן הפנסיה הוותיקה והתחלת קבלת הקצבה ממנה

בהנחה שעברתם את גיל 60 ניתן להמשיך לעבוד ולקבל שכר, לקבל קצבה מהקרן הותיקה ובמקביל להמשיך ולבצע הפקדות לתכנית פנסיונית אחרת בהתאם לאפשרות השנייה.

ההשוואה בין האפשרויות השונות איננה פשוטה כיוון שהיא אמורה לקחת את כל המשתנים שפורטו וכן להביא למכנה משותף אחד על מנת שניתן יהיה להשוות כלכלית בין האפשרויות. את התחשיב חשוב לבחון אחרי מס, שכן מה שחשוב הוא הסכום שיתקבל בכל אפשרויות לאחר תשלום מס.

מעבר לתחשיב הכלכלי, חייבים להתחשב במצב הבריאותי של העמית ושל בן/ת הזוג וכן במצב האישי.

לדוגמא,

לאדם שתוחלת חייו קצרה עקב מצב בריאותי ואין לו שארים, יתכן שבמקרים מסוימים יהיה כדאי לבקש פדיון של הקרן הוותיקה ולא לשקול כלל את האפשרויות הראשונות.

ככלל אצבע אוכל לציין שככל העמית קרוב יותר לגיל הפרישה, התועלת שלו משינוי תפחת.

מובן שכתבה זו נועדה לספק מידע כללי והיא אינה אמורה להוות תחליף ליעוץ פנסיוני מקצועי שכולל השוואה כספית. השוואה שכזאת היא היחידה שאמורה לתת תשובה ברורה על כדאיות כל אחת מהאפשרויות שהוצגו במאמר זה. חשוב להדגיש שהחלטה נכונה צפויה להניב כסף רב והחלטה לא נכונה עלולה לגרום להפסד כספי ניכר.

 

אייל עצמון, 26/04/2017, פנסיוני

פנסיה ופרישה

 • האם חשוב לקבל ליווי מקצועי לקראת הפרישה?

  להחלטות המתקבלות ברגע הפרישה יש חשיבות מכרעת, היות והחלטות אלא הם בדרך כלל בלתי הפיכות !! החלטות אלו משליכות על היכולת לחיות בכבוד לאורך שנים רבות. ליווי מקצועי ואיכותי מותאם לצרכי הלקוח יכול לחסוך עד עשרות אלפי שקלים ויותר בתשלומי מס על מענקי הפרישה והפנסיה, זאת עקב חוקי המס והרגולציה המשתנים. עקב כך נדרשת מומחיות גבוהה ביותר ולעיתים שילוב של התמחויות: פנסיוני, פיננסי ומיסוי.

 • האם יש הבדל בין פנסיה רגילה לפנסיה מוקדמת?

  גיל הפרישה לגברים הוא 67 ולנשים 62, ויעלה בהדרגה ל 64 שנים. פנסיה מוקדמת משולמת למי לפרש בגיל צעיר יותר. על פי חוק כל מי שהגיע לגיל 60 רשאי לפרוש פרישה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה מהקופה הפנסיונית. יש לשים לב שפנסיה זו היא קטנה יותר מזו שהיה מקבל אילו פרש בגיל פרישה רגיל.

 • מהי תשואה דמוגרפית בקרן פנסיה?

  הביטוח (אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות) בקרן פנסיה נעשה כערבות הדדית בין עמיתי הקרן, כאשר בכל חודש נבדק הפער בין סכומי הביטוח (הפרמיות החודשיות אשר גובים מהעמיתים עבור הכיסוי הביטוחי) שנגבו מכלל העמיתים לעומת היוון תשלומי הפנסיה הנדרשים לנכות ושארים. פער זה יכול להיות שלילי או חיובי ומתווסף או נגרע מהעמיתים נקרא תשואה דמוגרפית. בדוחות האחרונים התשואה היא שלילית עקב הנחיית האוצר להוזיל את עלויות (פרמיות) לכיסוי אובדן כושר עבודה בכ 60%. הוזלה זו הקטינה את העודפים שנוצרו בקופות (אשר חולקו לעמיתים במשך השנים) והעודף האקטוארי הפך להיות שלילי.

 • האם ניתן להוריש את כספי קופת הגמל?

  באפשרות המוטבים/יורשים להעביר את כספי קופת הגמל של נפטר לקופה חדשה על שמם. הכספים בקופה החדשה יהיו פטורים ממס רווחי הון במועד המשיכה למעת רווחים חדשים (שנצברו ממועד הפטירה עד מועד המשיכה) החייבים במס רווחי הון של כ 25% על הריבית הראלית (בקיזוז אינפלציה).

 • האם ניתן לקבל פטור ממס רווחי הון בניהול כספים דרך פוליסה פיננסית?

  אכן כן, לפי פקודה 125ד במידה ואדם הגיע לגיל פרישה וב01/01/2003 מלאו לו ו/או לבת זוגתו 55 הוא/היא זכאים לפטור ממס רווחי הון עד תקרה רווחים של כ 13440 ₪ ליחד ולזוג כ 16560 ₪. זכאות זו עבור תכנית חסכון בלבד ואינה רלוונטית לאפשריות ניהול השקעות אחרות כמו: ניהול תיקים, קרנות נאמנות, הפקדה לתיקון 190, רכישה ישירה של אג"ח ומניות.

 • האם הפטור ממס רווחי הון בקופות גמל חל רטרואקטיבית?

  החל מ- 2009 בוטל מס רווח הון בקופות גמל לתגמולים, הביטול הוא כמובן גם "רטרו" כלומר משיכה שבוצעה אחרי 2009 הכוללת רווחים שהצטברו מ- 2003 ועד 2010 – אין חיוב מס רווח הון. מס רווח הון בקופות גמל חזר בתיקון 190 לקופות של נפטרים ופיצויים שעוברים לחשבון חדש. כמובן המס עדיין קיים בקרנות השתלמות.

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם. אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות,, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- יוסי פיצחדזה בטלפון: 058-4098148 או במייל: yosi@yosi-fp.co.il הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לבצע עסקת ביטוח. הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח. הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהסוכנות בכתב ומראש. ט.ל.ח
תפריט נגישות
LM web solution