• פלטפורמות ה-P2P נכנסות לפיקוח: יידרשו להון עצמי ושקיפות

פלטפורמות ה-P2P נכנסות לפיקוח: יידרשו להון עצמי ושקיפות

 

רשות שוק ההון תוכל להגביל את היקף הכספים שישקיעו המוסדיים בפלטפורמות ■ על הבנקים ייאסר להקים פעילות P2P ב-3 השנים הקרובות

עכשיו זה רשמי: פלטפורמות ה-P2P נכנסות לפיקוח. היום (ד') אישרה ועדת הרפורמות בכנסת, בראשות ח"כ רחל עזריה, את הצעת החוק להסדרת הפלטפורמות למתן הלוואות ישירות בין אנשים. הצעת החוק תעבור לאישור במליאת הכנסת.

תחום ה-P2P החל לצמוח בעולם בעשור האחרון, וגם בישראל קמו בארבע השנים האחרונות כמה חברות בתחום. כיום, לפי הערכות, מנהלות הפלטפורמות השונות בארץ פחות מחצי מיליארד שקל, מתוך שוק הלוואות צרכניות של יותר מ-150 מיליארד שקל. הציפייה היא שצעדים כמו הכנסתן לפיקוח וחיובן בקבלת רישיון יגבירו את אמון הציבור בהן ויהיו רוח גבית לצמיחתן.

"כמו בכל תחום, הטכנולוגיה תמיד מובילה ומנצחת. הלוואות בין אנשים באינטרנט מציעות מודל של WIN-WIN – ריבית גבוהה יותר למלווה וריבית נמוכה יותר ללווה במהירות ובלי ביורוקרטיה", מסר היום שר האוצר, משה כחלון, שהוביל את הצעת החוק. לאחר סדרה של דיונים בהצעה בוועדת הרפורמות, הוכנסו כמה שינויים מרכזיים הנוגעים בעיקר ליחסים עם הבנקים. ראשית, הוחלט לאסור על הבנקים להקים בעצמם פעילות של P2P בשלוש השנים הקרובות, כחלק מהגנת הינוקא על הפלטפורמות. תחילה הבנקים התנגדו לכך, ובסופו של דבר הוחלט שהמגבלה תהיה תקפה לשלוש שנים. חברות כרטיסי האשראי שיופרדו מהבנקים יוכלו לפתח פעילות כזאת לאחר ההפרדה.

כמו כן הוכנס סעיף הנוגע להסדרת היחסים בין הפלטפורמות לבנקים. מנהלים של חלק מחברות ה-P2P טענו כי הבנקים מקשים עליהם בפעילות העברת הכספים של הלקוחות, ואילו בבנקים טענו כי הקשיים נובעים מכללי הציות הנוקשים המושתים עליהם בתחום הלבנת ההון והדיווח.

בסופו של דבר הוחלט כי רשות שוק ההון, בשיתוף עם הפיקוח על הבנקים, יגבשו כללי עבודה שיאפשרו לאותן פלטפורמות לנהל את החשבון שלהן בבנקים. עוד הוחלט כי במשך שנתיים, שני הרגולטורים ידווחו מדי חצי שנה לכנסת על התקדמות גיבוש העקרונות שיאפשרו לאותן פלטפורמות לנהל חשבון בבנקים. לעת עתה, מסמך ההבנות שגיבשו שני הרגולטורים קובע כי "כל אחד מחמשת הבנקים הגדולים לא יסרב לפתוח חשבון בנק למערכות תיווך אשראי, גם בתקופה שלפני כניסת החוק לתוקף אלא מטעמים מיוחדים".

במקביל, קובע המסמך כי לאחר שיותקן צו איסור הלבנת הון שיחול על פעילותן של מערכות לתיווך אשראי, תפעל המפקחת על הבנקים לבצע את ההקלות הנדרשות לבנקים בצו איסור הלבנת הון בכל הנוגע לחובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים, במטרה להסיר מהן את החשש הכרוך כיום בניהול החשבונות של חברות P2P. ההבנות האלה יחולו על כלל חברות הפינטק (סטארט-אפים פיננסיים), ולא רק על פלטפורמות ההלוואות.

במסגרת דיוני הועדה נמצא גם פתרון שיאפשר לפלטפורמות ההלוואות להעניק אשראי לעסקים קטנים בסכום של עד מיליון שקל ללא צורך בפיקוח של רשות ני"ע. עוד הוחלט כי הרשות לא תגבה מפלטפורמות המפוקחות על ידיה אגרה בשיעור 2% מכל עסקה כפי שתוכנן במקור, כי אם רק אגרה שנתית קבועה על סך 50 אלף שקל. בעקבות ההקלות הללו צפויות חלק מהפלטפורמות הפעילות כיום רק במגזר הקמעונאי להרחיב את פעילותן גם לתחום העסקים הקטנים.

במסגרת החוק, הפיקוח על פלטפרומות ההלוואות יהיה ברשות שוק ההון, בראשות דורית סלינגר.

תנאים לקבלת הרישיון

הצעת החוק קובעת שורה של תנאים שעל הפלטפורמות לעמוד בהם כדי לקבל רישיון. ראשית, נדרשות הפלטפורמות להחזיק בהון עצמי של 100 אלף שקל – דרישה סבירה, ודאי לעומת דרישות ההון של בנקים. החוק גם קובע כי סך האשראי שלווה בודד יכול לקחת הוא 300 אלף שקל בשנה (לעומת מיליון שקל אשראי לעסקים), וכי סך האשראי ממלווה בודד לא יעמוד על יותר מ-100 אלף שקל.

החוק גם מספק הגנות ללווים ולמלווים המשתמשים בפלטפורמה. כך, לדוגמה, אין לבצע העדפה בין מלווה למלווה בחלוקת הכספים, ונאסר על חברת ה-P2P למסור פרטי לקוח ללקוח אחר. עם זאת, אם הלווה לא פרע את חובותיו, ובעל הפלטפורמה לא הצליח לגבות אותם, ניתן יהיה לתת למלווה פרטים על הלווה, כדי שיוכל למצות עמו את הדין. כמו כן, אם הלווה והמלווה נתנו הסכמה בכתב, ניתן יהיה לפרסם את פרטיהם באתר הפלטפורמה.

עוד נקבע כי על מנהל הפלטפורמה להשקיע את כספי המלווים בתוך 15 יום מקבלתם. אם לא עשה זאת, עליו לדווח למלווה, ובכל אופן כל עוד הכספים לא הושקעו, רשאי המלווה לדרוש אותם חזרה. החוק גם דורש מהפלטפורמות דרישות בתחום השקיפות: על החברות לפרסם נתונים כגון פירוט העמלות שהוא גובה ולקבוע סולם דירוג שיאשר המפקח לגבי רמת הסיכון של הלווים. כמו כן יפורסמו היקפי חדלות הפירעון באופן כללי ובכל אחת מרמות הדירוג של התיק שמנהלת החברה.

לרשות שוק ההון ניתנו במסגרת החוק גם סמכויות לקביעת נושאים נוספים כמו מהי הרמה מזערית לפיזור האשראי בין המלווים, חובת דיווח כלפי המלווים, אופן העברת החזרי האשראי, הגבלת יכולת מנהל הפלטפורמה לקבל מלווים חדשים במצב שבו יש עודף היצע של אשראי לעומת הביקוש, ומגבלות להיקף הכספים שניתן יהיה לקבל ממוסדיים, שכבר החלו להיכנס כשותפים בניהול חלק מהפלטרפומות.

"מסלול חדש של אלטרנטיבה הוגנת"

בקרב החברות בענף בירכו על הפיקוח הצפוי. "היום המדינה ומשרד האוצר הציבו את המערכת הפיננסית על מסלול חדש של אלטרנטיבה הוגנת יותר ודאגה לציבור. החוק הזה ייתן מענה הולם מיידי לאנשים הפרטיים ולעסקים קטנים שנחנקים תחת עול האשראי במערכת הבנקאית", אמר נדב מנסדורף, שותף והאחראי על האסטרטגיה בטריא. עו"ד שלומי תורג'מן, מנכ"ל BTB, מסר: "אנו ב-BTB, כשותפים להליך חקיקה ולכל הדיונים בוועדת הרפורמות, מברכים על החוק במתכונתו הנוכחית, שמאפשר לציבור כעת להשקיע ולקחת הלוואות הוגנות ללא חשש מהפלטפורמות המוסדרות ומברכים את הוועדה שלא נכנעה למלחמות הבנקים להקים פלטפורמות לא מפוקחות".

לוותר על תפקיד הבנק כמתווך

המשבר הפיננסי העולמי שאירע לפני קרוב לעשור יצר זעזועים רבים בענף הבנקאות, וגרם לאפקטים והשלכות רבות ונרחבות. אחד התוצרים של אותו משבר היה הקמת ענף ה-P2P (Peer to Peer), שמוותר למעשה על הבנק כמתווך בין לווים למפקידים ומקשר ישירות בין הצדדים.

הבנק הוא מתווך פיננסי, שנוטל פיקדונות מלקוחותיו, ובכסף זה מעניק הלוואות. בעוד ללקוחותיו הוא משלם ריבית אפסית (ברמת הריבית הנוכחית), באשראי הוא גובה ריביות של 5%-7%, ולעתים גם יותר מכך. הפער בין אותן ריביות הוא מקור ההכנסה העיקרי של הבנק. בתמורה, הבנק נוטל על עצמו את סיכון האשראי, כלומר אם הלוואה נקלעת לקשיים, בעל הפיקדון לא אמור להינזק. הבנק סופג את ההפסדים.

הפלטפורמות הדיגיטליות הללו מוותרות למעשה על תפקיד התיווך של הבנק בין בעלי פיקדונות ונוטלי אשראי. במקרה של חדלות פירעון, הסיכון הוא ישירות על המלווה. הויתור על הבנק כמתווך מאפשר להציע למלווה ריבית גבוהה יותר מהריבית בפיקדונות, של כ-5% בממוצע (כמובן בסיכון גבוה יותר), וללווה הלוואה שאמורה להיות בריבית נמוכה יותר מזו המוצעת בבנקים, כ-7%-8% בממוצע.

חברות ה-P2P, המהוות סקטור בענף הפינטק (סטארט-אפים פיננסיים), מתגאות ביכולות חיתום המתבססות על אמצעים טכנולוגיים. בין היתר, חלקן עושות שימוש בנתונים מרשתות חברתיות ואמצעים טכנולוגיים נוספים. המהירות והפשטות של תהליך נטילת ההלוואה מסייעות גם הן לפופולריות של הפלטפורמות. הריבית האפסית בעולם נותנת גם היא רוח גבית לתחום. הסיבה לכך היא שאפיקי ההשקעות הסולידיים, ובראשם הפיקדונות, מניבים תשואה אפסית. אפיק ההלוואות הישירות אמנם טומן בחובו יותר סיכון, אך המשקיעים צמאים לקבל תשואה גבוהה יותר.

בישראל, הענף נמצא בחיתוליו, ולפי הערכות החברות הפעילות בתחום העניקו עד היום הלוואות בהיקף של פחות מחצי מיליארד שקל. הציפייה היא שלאחר שחברות אלה ייכנסו לפיקוח ולרישוי, הן ייהנו יותר מאמון הציבור ויחוו פריחה בדומה למדינות אחרות בעולם.

מה באשר לסיכון? חברות ה-P2P כיום לא מחויבות לפרסם נתונים מלאים על פעילותן, ולכן ניתן להסתמך רק על דברי מנהלי הגופים, והם מתגאים שהיקף הדיפולט (חדלות פירעון) של ההלוואות בחברות שלהם נמוך למדי. חלק מהגופים אומרים כי מדובר בפחות מ-2% מההלוואות, כך שההשקעה היא בסיכון נמוך. אולם יש לזכור שהריבית בשוק היא אפסית, והמצב הכלכלי טוב למדי. השאלה היא מה יקרה כשהריבית תתחיל לעלות או כשיתרחשו משבר או מיתון. אז כנראה מספר מקרי חדלות הפירעון יגדל, והמשקיעים יספגו הפסדים. ענף ה-P2P עדיין לא עבר תקופה של משבר כלכלי, וקשה לדעת אם הוא מספיק גדול ויציב כדי לספוג את השלכותיו.

 

כיצד עובד תהליך ההלוואות ב P2P 6.2017

 

עירית אבישר, 28/06/2017, גלובס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שוק ההון

 • מהי פוליסה פיננסית?

  פוליסה פיננסית היא תיק השקעות/חסכון מנוהל לטווחי זמן שונים, המיועד לאדם אשר מעוניין בחסכון נזיל למשיכה בכל עת, אשר ניתן השקיע בו בסכום חד פעמי או בהוראת קבע שוטפת, עבור עצמו, ילדיו, נכדיו ולכל מטרה.

 • מה ההבדלים העיקריים בין חסכון שוטף בפיקדון/חסכון בנקאי לבין חסכון בפוליסת חסכון?

  בפוליסת חסכון: הכספים נזילים למשיכה בכל עת ולא סגורים לתקופה מוגדרת, אין קנסות ועלויות משיכה, ניתן לחסוך גם בסכומים קטנים, הכספים מושקעים בשוק ההון. בפיקדון בבנק: הריבית נמוכה יחסית לאפיקי השקעה מנוהלים בבורסה בראייה היסטורית, רמת הנזילות היא נמוכה ובמקרה של שבירת פיקדון קיים קנס בצורת הריבית שהצטברה, אין מסלולי השקעה והכסף אינו מנוהל אלא מניב ריבית (נמוכה מאד עד אפסית כיום) ידועה מראש.

 • מהם נכסים בלתי סחירים וכיצד הם משפיעים על התשואה?

  בפוליסה פיננסית כמו גם בקופת גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים. חלק מהתיק ההשקעות מושקע בנכסים לא סחירים, כגון: אג"ח לא סחיר, קרנות השקעה, קרנות גידור, נדל"ן מניב, הלוואות. השקעות אלא מניבות תשואה אשר אינה תלויה באופן ישיר בשוק ההון הסחיר התנודתי ומהוות עוגן לתיק ההשקעות הסחיר. כמו כן ההשקעה בנכסים לא סחירים אינה מתאפשרת דרך ניהול כספים בבנק אלא רק בניהול של גופים מוסדיים. פוליסה פיננסית היא תיק מנוהל מוסדי ולקוח אשר בחר לנהל את כספו דרך פוליסה פיננסית אכן נהנה מיתרון.

 • אני מנהל כספים בבנק דרך ניהול תיקים, האם כדאי לי לעבור לקופת גמל לפי תיקון 190?

  בהחלט כן, היתרונות הם רבים: א. עלויות ניהול זולות יותר. ב. שקיפות בתשואות (גמל נט) מול יצרנים אחרים. ג. עלויות קנייה ומכירה של ניירות ערך אפסיות לעומת הבנק. ד. תשואות עדיפות ובאופן משמעותי לאורך זמן (גמל נט). ה. שימוש בנכסים לא סחירים אשר מקטינים את התלות בשוק ההון. ו. דחיית מס, היות וניתן לשנות מסלולי השקעה ללא הגבלה, ללא עלות וללא אירוע מס. ז. מס רווחי הון של 15% נומינלי במקום 25% ראלי. (נכון להיום בסביבת אינפלציה אפסית בהחלט יתרון). ח. ניתן לנייד מיצרן ליצרן ללא עלות וללא אירוע מס בקלות. ט. הרכב נכסים סחיר איכותי יותר ומפוזר יותר ללא קרנות נאמנות "של הבית". י. אפשרות לא לשלם מס הכנסה בכלל !! בעת מימוש הכספים כקצבה מוכרת לכל החיים.

 • מנהל ההשקעות בניהול תיקים הוא אלטשולר שחם (לדוגמא), האם כדאי לי לעבור לקופת גמל לפי תיקון 190 באלטשולר שחם?

  בהחלט כן מאותן סיבות שרשמתי מעלה. תיק ההשקעות דרך ניהול תיקים בבנק באלטשולר הוא שונה לחלוטין בין תיק השקעות אלטשולר גמל באותו רמת סיכון !! כאמור דרך הבנק לא ניתן להחזיר נכסים לא סחירים, לקבל הטבות מס, לשלם פחות ד.נ, לשנות מסלול השקעה ללא אירוע מס ותשלום עלויות ק/מ על כל פעולה אשר מממנת את הבנק אבל פוגעות בתשואה.

 • מהו ארביטראז' מיסוי?

  ארביטראז' מיסוי מאפשר ניצול תכנוני מס בחלופה להשקעות פיננסיות בקרנות נאמנות, ניהול תיקים, פקדונות וכו'. 1. שימוש בקרן השתלמות וקופת גמל בניהול אישי לדחיית תשלום מס. 2. שימוש בקופת גמל ל"קצבה מוכרת" לדחיית תשלום מס על פי תיקון 190 (משיכה חד פעמית על ידי היוון קצבה מוכרת). 3. שימוש ב"פוליסת חסכון" כפלטפורמה לניהול השקעות בשוק ההון תוך ניצול ארביטראז' מיסוי (פטור במעבר בין מסלולים, דחיית מס, ניכוי מס רווח ראלי לגילאי 67+).

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם. אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות,, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- יוסי פיצחדזה בטלפון: 058-4098148 או במייל: yosi@yosi-fp.co.il הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לבצע עסקת ביטוח. הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח. הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהסוכנות בכתב ומראש. ט.ל.ח
תפריט נגישות
LM web solution