• עצמאים שיחסכו רק בגובה הטבת המס יהיו זקנים עניים

עצמאים שיחסכו רק בגובה הטבת המס יהיו זקנים עניים

דני גיגי, מנהל מחלקת ייעוץ וניהול ידע באגף לייעוץ ומחקר בבנק הפועלים מזהיר כי עצמאים אינם מודעים מספיק לחשיבות החיסכון ארוך הטווח ומציע להם להגדיל משמעותית את החיסכון: " עליהם להקדיש את הזמן ואת המשאבים הנדרשים לניהול החיסכון הפנסיוני כפי שהם מקדישים לניהול העסק. עליהם לקחת בידיהם את עתידם".

עצמאים הטרודים בניהול השוטף והיום יומי של העסק עשויים לדחוק את הדאגה לעתידם ולעתיד יקיריהם בכל הקשור לחסכון הפנסיוני, למרות שמדובר באחד הנכסים החשובים והמשמעותיים ביותר המאפשר לצבור מקורות הכנסה לגיל הפרישה לצורך שמירה על רמת החיים. "יש מספר סיבות מדוע עצמאים לא חוסכים" מסביר דני גיגי, מנהל מחלקת ייעוץ וניהול ידע באגף לייעוץ ומחקר בבנק הפועלים: " בניגוד לשכירים, על עצמאים לא חלה חובת חיסכון פנסיה חובה. אצל שכירים גם קיים תמריץ שהמעסיק חוסך שקל על כל שקל שהם חוסכים. רבים מהעצמאים מסתמכים על הביטוח הלאומי, על מכירת העסק או על נכסים שצברו והם מעריכים שיספיקו לעת זקנה. הבעיה שאם לא יקדישו את הזמן ואת המשאבים הנדרשים לניהול החיסכון הפנסיוני כפי שהם מקדישים לניהול העסק הם פשוט יהיו זקנים עניים".

באופן כללי עומדים בפני העצמאי לעת פרישה שלושה מקורות הכנסה: הרובד הבסיסי ביותר הוא קצבאות הביטוח הלאומי, המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי. רובד נוסף הוא חיסכון פנסיוני יזום בתכנית ביטוח, קופת גמל, או קרן פנסיה . רובד שלישי הוא חיסכון פיננסי ונכסים אחרים אותם צובר אדם במהלך חייו, כגון פיקדונות, בעלות על דירה וכדומה.

עצמאים רבים שלא מסתמכים על קצבת הזקנה של ביטוח לאומי, העומדת כיום על אלפי שקלים בודדים לזוג, נערכים לפנסיה באמצעות רכישת דירה או בניית תיק נכסים פיננסים. לדברי גיגי צורת חיסכון כזו היא טובה אבל רק כתוספת לתוכנית פנסיה: " ברגע שזה פנסיה, זה קודש לפנסיה ואי אפשר לממש באמצע התקופה כמו שרבים משכו כספים מקופות גמל שהיו מיועדות לעת זקנה. אחרים רוכשים דירה כסוג של פנסיה. אומנם מבחינה פסיכולוגית דירה נתפסת בעיני עצמאים כעדיפה על קרן פנסיה חדשה, ואפשר גם להוריש אותה לילדים, אבל הסכנה היא שבעל עסק שייכנס לקשיים ימכור את הדירה ואז הלכה הפנסיה. גם במקרים בהם נקטעת ההכנסה של העצמאי עקב פרישה או במקרה של אבדן כושר עבודה או מוות פנסיה עדיפה כי החיסכון הפנסיוני נותן הגנה על הכנסת המשפחה . גם התארכות מהירה של תוחלת החיים וסביבת הריבית הנמוכה מגדילים את חוסר הודאות בנוגע לרמת החיים הצפויה בשנות הפרישה הארוכות אם מתבססים חיסכון פיננסי".

מה שיעור התחלופה שלכם?

במטרה לעודד עצמאים לחסוך לגיל פרישה מעניקה המדינה הטבות מס בדרך של ניכוי וזיכוי בגין ההפקדות לכל אחד ממוצרי החיסכון הפנסיוני כגון קרן פנסיה, תכנית ביטוח וקופת גמל לא משלמת לקצבה. בנוסף, החוסך נהנה מפטור על הרווחים המצטברים באפיקים אלה. החל מ- 2008 אוחדו כל הטבות המס בכל המוצרים הפנסיוניים והחיסכון הינו חיסכון קצבתי לגיל פרישה.

גיגי מסביר כי עצמאים זכאים להטבות מס ייחודיות הניתנות בשני אפיקים. האחד הוא זיכוי מס קרי הטבה שמשמעותה הפחתת תשלום המס. ההטבה היא בשיעור אחיד של 35% מהסכום שהופקד לתוכניות הפנסיוניות בכפוף לתקרות המתעדכנות מידי שנה. אפיק נוסף הוא ניכוי, קרי הקטנת ההכנסה החייבת במס ובתשלום דמי ביטוח לאומי. הטבה זו היא רגרסיבית כלומר היא גדלה ככל שההכנסה ושעור המס השולי של העצמאי גבוהים יותר.

אולם הטבות המס יוצרות בעיה אחרת: לא רק שרוב העצמאים אינם חוסכים די לפנסיה, רובם המוחלט מתבסס אך ורק על הטבות המס הקבועות בתקנות וניתנות על ידי המדינה כאשר הפרשות אלו רחוקות מלהספיק: " גובה ההפקדה הייתה בהתאם להכנסתו החייבת של העצמאי. ללא קשר לצרכיו או לשמירה על רמת חייו בגיל פרישה. הגיע הזמן לשנות את דפוסי החיסכון הללו" הוא אומר.

למעשה המצב חמור עוד יותר: לדברי גיגי על פי סקרים שונים, כ-50% מהעצמאים שהכנסתם נמוכה אינם זכאים להטבות מס ולכן הם כלל אינם חוסכים לגיל הפרישה, בנוסף, חלק מהעצמאים שחסכו בעבר בקופות הגמל ההוניות נהגו למשוך את הכספים מייד עם תום תקופת החיסכון ולהשקיע אותם בעסק ונותרו בגיל פרישה עם קצבאות הביטוח הלאומי בלבד. בשנת 2008 חסם משרד האוצר את האפשרות למשוך כספים מקופות הגמל ההוניות לפני גיל הפרישה אולם הדבר יצר שינוי בדפוסי ההפקדות של העצמאיים שהעדיפו להפקיד כספים פנויים שעומדים לרשותם קרנות ההשתלמות על חשבון קופות הגמל למרות שהטבות המס ניתנות גם לקופות גמל וגם לקרנות השתלמות. במלים אחרות, הם העדיפו לחסוך לטווח קצר על פני חיסכון לגיל פרישה המיועד לפרישה. בכך פגעו בחיסכון לזקנה על חשבון ה טווח הקצר.

כדי להבין את הצפוי בעתיד גיגי מציע לחשוב במונחים של הכנסה צפויה או שיעור תחלופה בגיל הפרישה, מונח המתאר את היחס בין הקצבה לאחר הפרישה לבין ההכנסה ערב הפרישה (ראו טבלה). כך למשל, עצמאי בן 40 שמרוויח עשרת אלפים שקל בחודש, ומפריש לפנסיה בהתאם להטבות המס בלבד (בערך 1,600 שקל מדי חודש), יאלץ בזקנתו להסתפק בקצבה בגובה ששת אלפים וחמש מאות שקלים בלבד, כלומר כמעט 4,000 שקל פחות מההכנסה ערב הפרישה. אם ברצונו להמשיך ולקבל קצבה דומה, עליו להכפיל את הסכום החסר (במקרה להלן כ-4,000 שקל) ב-200 (מקדם ההמרה של הון לקצבה) כלומר עליו לחסוך לאורך התקופה כ-800 אלף שקל. הפקדה כזו תאפשר לו להגדיל את הקצבה המשולמת ל-10,000 שקל מרגע הפרישה ולאורך שארית חייו. גם עצמאי שרכש דירה יכול למכור אותה ולהפקיד באופן חד פעמי בסמיכות ליציאה לפנסיה סכום של כ-800 אלף שקל בקרן פנסיה ובכך להבטיח תוספת לקצבה החודשית שתשולם לו עד יום מותו.

דוגמה נוספת שממחישה את חישוב החיסכון עבור עצמאי בן 40 שמרוויח 10,000 שקל בחודש ורוצה ליהנות מפנסיה באותו הסכום: מאחר ונותרו לו עד הפנסיה 27 שנים (324 חודשים) ובהינתן ריבית שנתית של 3%, עליו לחסוך 1,400 שקל מדי חודש, מעבר לחיסכון שהוא מפריש בהתאם להטבות המס, כדי שבגיל 67 יהיו לו 700 אלף שקל שיגדילו את הקצבה בקרוב ל-4,000 שקל.

היכן לחסוך?

שאלה מהותית נוספת שיש לבדוק היא היכן להפקיד את הכסף המיועד לחיסכון פנסיוני. גיגי מסביר כי קיימים מספרי אפיקי השקעה לטווח ארוך, כאשר ניתן לבחור באחד או בשילוב ביניהם. אפיק מרכזי הוא קרנות הפנסיה החדשות הפועלות החל מינואר 1995 (באותה שנה נחסמו קרנות הפנסיה הותיקות והגירעוניות בפני מצטרפים חדשים). אפיק שני הוא תכניות ביטוח שונות, ואפיק שלישי כולל את קופות הגמל.

"החוסכים הוותיקים אולי זוכרים כי בעבר ניתן היה לפתוח קופת גמל וליהנות מהכסף הנזיל כעבור 15 שנה, אולם החל מ-2008 כל המוצרים הפנסיונים מיועדים לתשלום קצבה ונזילים רק מגיל פרישה העומד כיום על 67 גבר, 62-64 אישה. סוגי המוצרים נבדלים בחלק מהמאפיינים כגון: סוג ההתקשרות (חוזה-תקנון) ניהול הסיכונים הביטוחיים, שיעור דמי הניהול, מסלולי הקצבה, אפיקי ההשקעה (אג"ח ייעודיות) ועוד ".

לדברי גיגי השלב הראשון בניהול החיסכון הפנסיוני הוא בדיקת סוג המוצרים הפנסיונים בהם מפקידים כיום והאם הם נותנים מענה לצרכים בנוגע לשלוש שאלות: מה גובה הקצבה שתשולם בגיל פרישה, מה גובה הקצבה שתשולם במקרה אובדן כושר עבודה, ומה גובה הקצבה שתקבל המשפחה במקרה פטירה.

גיגי מסכם: "עצמאי שלא חלה עליו "פנסיית חובה" ואינו סמוך לשולחן המעסיק חייב לקחת את גורלו בידיו ולהתחיל לחסוך מעבר וללא קשר להטבות המס".

אורן מג'ר, דה מארקר 16/06/2013

פנסיה ופרישה

 • האם חשוב לקבל ליווי מקצועי לקראת הפרישה?

  להחלטות המתקבלות ברגע הפרישה יש חשיבות מכרעת, היות והחלטות אלא הם בדרך כלל בלתי הפיכות !! החלטות אלו משליכות על היכולת לחיות בכבוד לאורך שנים רבות. ליווי מקצועי ואיכותי מותאם לצרכי הלקוח יכול לחסוך עד עשרות אלפי שקלים ויותר בתשלומי מס על מענקי הפרישה והפנסיה, זאת עקב חוקי המס והרגולציה המשתנים. עקב כך נדרשת מומחיות גבוהה ביותר ולעיתים שילוב של התמחויות: פנסיוני, פיננסי ומיסוי.

 • האם יש הבדל בין פנסיה רגילה לפנסיה מוקדמת?

  גיל הפרישה לגברים הוא 67 ולנשים 62, ויעלה בהדרגה ל 64 שנים. פנסיה מוקדמת משולמת למי לפרש בגיל צעיר יותר. על פי חוק כל מי שהגיע לגיל 60 רשאי לפרוש פרישה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה מהקופה הפנסיונית. יש לשים לב שפנסיה זו היא קטנה יותר מזו שהיה מקבל אילו פרש בגיל פרישה רגיל.

 • מהי תשואה דמוגרפית בקרן פנסיה?

  הביטוח (אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות) בקרן פנסיה נעשה כערבות הדדית בין עמיתי הקרן, כאשר בכל חודש נבדק הפער בין סכומי הביטוח (הפרמיות החודשיות אשר גובים מהעמיתים עבור הכיסוי הביטוחי) שנגבו מכלל העמיתים לעומת היוון תשלומי הפנסיה הנדרשים לנכות ושארים. פער זה יכול להיות שלילי או חיובי ומתווסף או נגרע מהעמיתים נקרא תשואה דמוגרפית. בדוחות האחרונים התשואה היא שלילית עקב הנחיית האוצר להוזיל את עלויות (פרמיות) לכיסוי אובדן כושר עבודה בכ 60%. הוזלה זו הקטינה את העודפים שנוצרו בקופות (אשר חולקו לעמיתים במשך השנים) והעודף האקטוארי הפך להיות שלילי.

 • האם ניתן להוריש את כספי קופת הגמל?

  באפשרות המוטבים/יורשים להעביר את כספי קופת הגמל של נפטר לקופה חדשה על שמם. הכספים בקופה החדשה יהיו פטורים ממס רווחי הון במועד המשיכה למעת רווחים חדשים (שנצברו ממועד הפטירה עד מועד המשיכה) החייבים במס רווחי הון של כ 25% על הריבית הראלית (בקיזוז אינפלציה).

 • האם ניתן לקבל פטור ממס רווחי הון בניהול כספים דרך פוליסה פיננסית?

  אכן כן, לפי פקודה 125ד במידה ואדם הגיע לגיל פרישה וב01/01/2003 מלאו לו ו/או לבת זוגתו 55 הוא/היא זכאים לפטור ממס רווחי הון עד תקרה רווחים של כ 13440 ₪ ליחד ולזוג כ 16560 ₪. זכאות זו עבור תכנית חסכון בלבד ואינה רלוונטית לאפשריות ניהול השקעות אחרות כמו: ניהול תיקים, קרנות נאמנות, הפקדה לתיקון 190, רכישה ישירה של אג"ח ומניות.

 • האם הפטור ממס רווחי הון בקופות גמל חל רטרואקטיבית?

  החל מ- 2009 בוטל מס רווח הון בקופות גמל לתגמולים, הביטול הוא כמובן גם "רטרו" כלומר משיכה שבוצעה אחרי 2009 הכוללת רווחים שהצטברו מ- 2003 ועד 2010 – אין חיוב מס רווח הון. מס רווח הון בקופות גמל חזר בתיקון 190 לקופות של נפטרים ופיצויים שעוברים לחשבון חדש. כמובן המס עדיין קיים בקרנות השתלמות.

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם. אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות,, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- יוסי פיצחדזה בטלפון: 058-4098148 או במייל: yosi@yosi-fp.co.il הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לבצע עסקת ביטוח. הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח. הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהסוכנות בכתב ומראש. ט.ל.ח
תפריט נגישות
LM web solution