• מה שאתם לא יודעים על ביטוח לאומי ועל קצבת הזקנה עלול לעלות לכם הרבה כסף

מה שאתם לא יודעים על ביטוח לאומי ועל קצבת הזקנה עלול לעלות לכם הרבה כסף

קצבת הזקנה של ביטוח לאומי לא גבוהה במיוחד אבל היא אחד המקורות היציבים בתכנון הפרישה ותקבלו אותה לכל ימי חייכם. קצבת הזקנה הבסיסית בשנת 2018 עומדת על 1,535 שקלים. הכירו את זכויותיכם בביטוח לאומי כדי שלא תפסידו עשרות אלפי שקלים.

החיסכון הפנסיוני יהיה אחד ממקורות הכנסה שלנו בפרישה, לצידו צריך לדאוג למקורות הכנסה נוספים כמו עבודה חלקית, הכנסות מהשקעות, הכנסות מנכסים וכמובן קצבת הזקנה מביטוח לאומי.

כשאני מעלה את הדעה הזאת בהרצאות אני נתקל בספקנות רבה מצד השומעים. לא לגבי עבודה חלקית או לגבי דירה להשקעה אלא דווקא לגבי קצבת הזקנה מביטוח לאומי.

"עד שאנחנו נפרוש, לא ישאר כסף בביטוח לאומי" זאת בדרך כלל הטענה שאני שומע בהקשר של קצבת הזקנה מביטוח לאומי.

אולי, אבל סביר להניח שלא.

אחד מקורות הכנסה בפרישה יהיה קצבת הזקנה מביטוח לאומי. אכן, קצבת הזקנה של ביטוח לאומי לא גבוהה במיוחד אבל היא אחד המקורות היציבים בתכנון הפרישה ותקבלו אותה לכל ימי חייכם.

אמנם לפי הערכות בשנת 2042 יגמרו הרזרבות של ביטוח לאומי, אבל מעבר לפופוליזם, ביטוח לאומי מספיק חשוב למערך הקצבאות במדינת ישראל מכדי לטעון שהוא ייסגר עוד 25 שנים.

בשנת 2016 שילם ביטוח לאומי קצבאות זקנה ל – 836 אלף איש, זה גידול של 4% ביחס לשנה קודמת. כאשר סכום הקצבה הממוצעת ליחיד עמד על 2,350 שקלים ואילו הקצבה הממוצעת לזוג עמדה על 4,700 שקלים. (מקור הדוח השנתי של ביטוח לאומי לשנת 2016)

בכדי לייצר קצבה המחליפה את קצבת הזקנה מביטוח לאומי, על היחיד לחסוך כ- 500,000 שקלים נוספים ועל זוג לחסוך 1,000,000 שקלים נוספים לפרישה.

לכן, חלק מרכזי מתכנון הפרישה צריך להיות הכרה של ההטבות המגיעות מביטוח לאומי.

התזמון שבו תגישו את בקשת הקצבה לביטוח לאומי עשוי להיות קריטי ויקבע את הקצבה אותה תקבלו לשארית חייכם.

קצת רקע : מי בכלל זכאי לקצבת זקנה מביטוח לאומי?

לקצבת הזקנה, שבכלל נקראת היום קצבת אזרח ותיק, זכאי כל אזרח ישראלי שעומד בתנאי הזכאות שהגדיר ביטוח לאומי.

 • תנאי ראשון : נולדת בישראל
 • תנאי שני : עלית לישראל עד לגיל 60-62 (בהתאם לשנת הלידה שלך)
 • הגעת לגיל פרישה 67 לגברים ו- 62 לנשים ואתה עומד במבחן הכנסות
 • לא עמדת במבחן הכנסות והגעת לגיל הזכאות 70 לגברים ונשים בהתאם לשנת הלידה.

כיצד נגדיל את קצבת הזקנה מביטוח לאומי?

קצבת הזקנה עומדת בשנת 2018 על 1,535 שקלים ליחיד. במידה ושני בני הזוג זכאים לקצבת זקנה הם יקבלו 3,070 שקלים בחודש. ישנם מספר דרכים להגדיל את קצבת הזקנה, בהם תוספת וותק או דחיית הקצבה שיגדילו את הקצבה הבסיסית ביותר מ- 50%.

מלבדם חשוב להכיר גם את האפשרות לקבלת דמי אבטלה עד גיל 67, השלמת הכנסה וכמובן מועד הגשת תביעת הזקנה.

ניצול דמי אבטלה עד לקבלת קצבת הזקנה

ניתן לקבל דמי אבטלה עד לגיל 67 ולכן סעיף זה רלוונטי בעיקר לנשים הפורשות לפני גיל 67. ניתן לנצל עד 175 ימי אבטלה. ובעוד קצבת הזקנה אחידה לכל הפורשים, דמי האבטלה יחושבו בהתאם לשכר החודשי.

לדוגמא פורשת שהרוויחה 8,000 שקלים בחודש, תקבל דמי אבטלה בגובה של 5,227 שקלים.

עובדת שפרשה מעבודתה יראו את הפרישה כהתפטרות לכן תהייה זכאית לדמי אבטלה רק לאחר תקופת המתנה של 90 ימים.

גם במידה ופרשת מעבודתך בגיל 65 יש באפשרותך להגיש בקשה לדמי אבטלה ורק לאחר מיצוי ימי האבטלה להתחיל לקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי ומהחיסכון הפנסיוני שלך.

קבלת קצבאות נוספות מביטוח לאומי

ככלל ביטוח לאומי לא ישלם מספר קצבאות בעבור אותו פרק זמן. אך לכל כלל יש יוצא מהכלל ובמקרה של זכאות לקצבת זקנה יש לבחון את תנאי הזכאות.

 • זכאות לקצבת ילדים או קצבת סיעוד – קצבאות אלה ישולמו במקביל לקצבת הזקנה מביטוח לאומי.
 • זכאות לקצבת שארים – תקבלו קצבת זקנה ונוסף עליה מחצית מקצבת השאירים.
 • זכאות לקצבת תלויים בנפגעי עבודה – תקבלו את הקצבה הגבוהה מבין, קצבת תלויים מלאה בתוספת מחצית קצבת זקנה או קצבת זקנה מלאה בתוספת מחצית קצבת תלויים.
 • זכאות לקצבת נכות מעבודה – במקרה של נכות מעבודה צמיתה יש באפשרותכם לבחור האם להמשיך ולקבל את קצבת הנכות מעבודה או קצבת זקנה מביטוח לאומי. בכל מקרה קצבת הנכות מעבודה לא תהייה נמוכה מקצבת הזקנה.

מועד הגשת תביעת הזקנה

ניתן להגיש בקשה לקבלת קצבת זקנה החל מגיל הזכאות, נשים 62 וגברים 67. את תביעת הזקנה ניתן להגיש באחד מסניפי ביטוח לאומי או בפקס או במייל. במידה ותגישו את התביעה באיחור תוכלו לקבל תשלומים רטרואקטיביים בעבור 12 חודשים בלבד.

לדוגמה,

אישה פרשה מעבודתה בגיל 62, בגיל 65 הגישה באיחור בקשת לקצבת זקנה.

האישה תקבל קצבה רטרואקטיבית בעבור 12 חודשים

האישה איבדה 48 תשלומי קצבה, שווי האבדן :

48*2,302 ש"ח = 110,496 שקלים

גם במידה ואתם לא זקוקים לכספי קצבת הזקנה באופן מיידי, נצלו את זכאותכם כדי לא לאבד את הכספים.

תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה

סעיף זה רלוונטי במידה ויש לכם הכנסה מפנסיה הנמוכה מ- 2,031 שקלים בחודש, במקרה הזה אתם עשויים להיות זכאים לתוספת השלמת הכנסה.

קצבת זקנה לזוג קצבת זקנה לזוג בתוספת השלמת הכנסה
3,070 שקלים 5,041 שקלים

בין התנאים הנוספים לזכאות בהשלמת הכנסה הם חיסכון פנסיוני הנמוך מ- 60 אלף שקלים ורכב בשווי הנמוך מ- 40 אלף שקלים.

תוספת וותק לקצבת הזקנה

אמנם קצבת הזקנה הבסיסית עומדת על 1,535 שקלים, אך על קצבה זו ניתן להוסיף תוספת וותק עד לגובה של 50% מהקצבה הבסיסית. עד דצמבר 2016 תוספת הוותק חושבה כך:

על כל שנת ביטוח שמעל 10 שנות הביטוח הראשונות  שולמה תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית.

כלומר עובדים שעבדו במשך 35 שנים היו זכאים לתוספת המירבית של 25 שנות עבודה * 2% תוספת

קצבת זקנה ליחיד קצבת זקנה ליחיד בתוספת וותק
1,535 שקלים 2,302 שקלים

מינואר 2017 שונה אופן החישוב למקבל קצבת אזרח ותיק עם תוספת ותק נמוכה מ-50%. תוספת הוותק תוגדל בהדרגה ב- 4 מועדים.

 • בינואר 2017 תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח שמעל 9 שנות הביטוח הראשונות.
 • בינואר 2018 תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח שמעל 8 שנות הביטוח הראשונות.
 • בינואר 2019 תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח שמעל 4 שנות הביטוח הראשונות.
 • בינואר 2020 תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח, כלומר משנת הביטוח הראשונה.

לדוגמא

גבר עלה לארץ לראשונה בחודש ינואר 1986, והגיע לגיל פרישה בחודש אפריל 2016.
הוא צבר 30 שנות ביטוח מלאות. הוא מקבל קצבת אזרח ותיק מחודש אפריל 2016 בתוספת ותק של 40% (2% על כל שנה שמעל 10 השנים הראשונות שהן 20 שנות ביטוח).

על פי התיקון בחוק, תוספת הוותק שלו תוגדל כך: 

בחודש ינואר 2017 יקבל 2% על כל שנת ביטוח מלאה שמעל 9 השנים הראשונות, כלומר יהיה זכאי לעוד 2% תוספת ותק, ויקבל תוספת ותק של 42% מהקצבה המגיעה לו.(2% על כל שנה  שמעל 9 השנים הראשונות שהן 21 שנות ביטוח)

בחודש ינואר 2018 יקבל עוד 2% על כל שנה מעל 8 השנים הראשונות, כלומר יקבל קצבת אזרח ותיק בתוספת ותק של 44%.(2% על שנת ביטוח שמעל 8 השנים הראשונות שהן 22 שנות ביטוח)

בחודש ינואר 2019 יקבל תוספת ותק נוספת של 6% ולא 8% , כיוון שעם תוספת ותק נוספת של 6% הוא מגיע למקסימום תוספת ותק שניתן לקבל בשיעור 50%.(2% על כל שנת ביטוח שמעל 4 השנים הראשונות  שהן 26 שנות ביטוח. מאחר ולפי החישוב  מגיע 52%  חוק הביטוח הלאומי קובע שניתן לשלם עד 50% ) (מקור : אתר ביטוח לאומי)

התיקון בחוק רלוונטי לעובדים שלא השלימו 35 שנות עבודה. בשנים הקרובות קצבת הזקנה שלהם תגדל בהתאם לשיעורים שנקבעו בחוק ההסדרים

לפי נתוני הביטוח הלאומי בשנת 2016 80% מהנשים ו – 95% מהגברים היו זכאים לתוספת וותק. כאשר שיעור התוספת הממוצעת לגברים עמד על 42% ושל הנשים על 26%.

ממשיכים לעבוד, דחיית קבלת קצבת הזקנה יכולה להיות שווה לכם הרבה כסף

תוספת הוותק עבור כל שנת עבודה מגדילה את קצבת הזקנה ב – 2%, אך במידה והגעתם לגיל הפרישה ואתם לא זכאים לקצבת זקנה בגלל הכנסה מעבודה (או שאתם זכאים לקצבה חלקית ובחרתם לוותר עליה) תגדל קצבת הזקנה שלכם ב- 5% (כולל תוספת הוותק) עבור כל שנה שתדחו את קבלת הקצבה או עד גיל הזכאות.

גיל הזכאות לגברים – 70

גיל הזכאות לנשים כפי שנקבע בטבלה

תוספת הדחייה המירבית שגבר יכל לקבל עומדת על 3 שנים ואילו תוספת הותק המרבית שיכולה לקבל אישה תלויה בשנת הלידה שלה.

לדוגמא,

אישה שנולדה בשנת 1956 ויוצאת לפנסיה היום ואינה זכאית לקבל קצבת זקנה, תוכל לדחות את הקצבה שלה עד לגיל 70 ובכך להגדיל את קצבת הזקנה ב- 40%.

כמה מותר להרוויח למקבלי קצבת זקנה?

במידה ויש לכם הכנסות מעבודה או הכנסות שלא מעבודה העולות על המספרים המופיעים בטבלה אתם עשויים להיות זכאים לקצבת זקנה חלקית או שאתם לא זכאים כלל לקצבת זקנה. בעבור כל שנה שלא תקבלו את קצבת הזקנה תקבלו תוספת דחייה של 5%.

הכנסה ליחיד העולה על – הכנסה לזוג העולה על –
5,646 שקלים הכנסה מעבודה  7,529 שקלים הכנסה מעבודה
16,938 שקלים הכנסות אחרות  22,587 שקלים הכנסות אחרות
כיום קצבת פנסיה (מחיסכון פנסיוני) אינה נחשבת במניין הכנסות הדוחות את קבלת קצבת הזקנה מביטוח לאומי.

האם בכל מקרה שאני עובד אני יכל לדחות את מועד קבלת קצבת הזקנה ולקבל תוספת דחייה?

לא, רק במידה והכנסה החודשית עולה על הכנסה המופיעה בטבלה תהיו זכאים לקבל תוספת דחייה. בכל מקרה שבו תדחו את הגשת תביעת הזקנה תוכלו לקבל קצבה רטרואקטיבית רק עד 12 חודשים.

ניקח לדוגמא עובדת שמרוויחה שכר מינימום וממשיכה בעבודה מעבר לגיל הפרישה.

שכר המינימום היום עומד על 5,300 שקלים הנמוכים מהכנסה ליחיד מהעבודה 5,646 שקלים.

לכן למרות שהיא ממשיכה בעבודתה עליה לפנות לסניף ביטוח לאומי להגשת התביעה.

גם אם אתם ממשיכים לעבוד תבדקו את זכאותכם לקבלת קצבת זקנה. חודשים שיעברו לא יוחזרו.

קצבאות הזקנה בישראל בשנת 2018- סכומים מרכזים

 

שם סכום
קצבת זקנה בסיסית 1,535
קצבת זקנה לזוג 2,307
תוספת ותק לשנה 2%
תוספת דחיית קצבה לשנה 5%
השלמת הכנסה ליחיד 3,189
השלמת הכנסה לזוג 5,041

נדב טסלר, 04/05/2018, פנסיוני

מאמרים כללי

 • מהי המסלקה הפנסיונית?

  המסלקה הפנסיונית, הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו, מציעה פלטפורמה דיגיטלית היוצרת שדרוג משמעותי בשוק החיסכון הפנסיוני. באמצעות המסלקה הפנסיונית יכול כל אזרח במדינת ישראל לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותו. המסלקה מיועדת להעברת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים. בעתיד, תאפשר המסלקה הפנסיונית, גם העברת כספים וביצוע פעולות במוצרים הפנסיונים. המסלקה מציעה ממשק מאובטח וידידותי למשתמש אשר צפוי להגביר את התחרותיות והשקיפות בשוק החיסכון הפנסיוני ולהפוך את המידע על החסכונות הפנסיונים שלנו לנגישים מתמיד.

 • האם חייב להיות קשר טוב בין הורים והילדים בכדי שהם ירשו אלו את אלו?

  החוק מאד ברור- החוק אינו אומר שחייב להיות קשר בין ההורים וילדיהם בכדי שהם ירשו אלו את אלו. החוק לא קובע שיש חובה במערכת יחסים טובה בכלל כדי לרשת את בן הזוג.

 • האם ניתן למשוך כספים מקופת גמל ללא מס גם אם טרם הגעתי לגבי 60?

  כן, ניתן למשוך כספים מקופת גמל לפי תנאים מסוימים (ראה מידע מלא במאמרים כללי), עבור קופות עם צבירות עד 8000 ₪ שאינן פעילות בהליך מהיר וללא מס.

 • מהם הסכנות בהענקת מתנות לילדים, למה צריך להיות מודעים?

  1. העברה רצונית של הרכוש על ידי הילדים – הגנה מפני נוכלים ושאר "רוצי טובתם" 2. העברה לא רצונית של הרכוש על ידי הילדים – גירושין, נושים. 3. פטירה של הילדים – הורשה

 • מהו חוק תיקון דיני המשפחה (מזונות)?

  על פי חוק תיקון דיני המשפחה אדם חייב במזונות שאר בני משפחתו. (רלוונטי ביותר במצבי סיעוד שבה העלות הטיפול השוטפת היא גדולה מאד. עולה השאלה מי יממן את העלות?).

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם. אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות,, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- יוסי פיצחדזה בטלפון: 058-4098148 או במייל: yosi@yosi-fp.co.il הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לבצע עסקת ביטוח. הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח. הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהסוכנות בכתב ומראש. ט.ל.ח
תפריט נגישות
LM web solution