• למה כדאי לנטוש את מנהלי התיקים, ולאן כדאי להעביר את הכסף?

למה כדאי לנטוש את מנהלי התיקים, ולאן כדאי להעביר את הכסף?

דינוזאור לעומת טסלה: יש לכם מנהל תיקים או תיק ני"ע בבנק? זמן לשקול מחדש דרך איזה מכשיר השקעה להיחשף  – יש אלטרנטיבות טובות

טור שכתבתי כאן לפני שלוש שנים – הזמנים משתנים: על הגיהנום של מנהלי תיקי ההשקעות – והאפשרויות של החוסך, הדגים את החסרונות של תיק מנוהל באמצעות חברה לניהול תיקים (או תיק ני"ע מיועץ ע"י יועץ ההשקעות בבנק) בהשוואה להשקעה במוצרים פיננסיים חדשים יחסית, כמו פוליסות חיסכון, קופות גמל להשקעה, וגם ביחס להשקעה בקופות גמל ובקרנות השתלמות נזילות.

היום, ברור כי הקרב הוכרע וכי השירותים הפיננסים המסורתיים הכוללים ניהול תיקי השקעות והשקעה ישירה בני"ע בבנק, הפסידו ובגדול. המנצחים הגדולים הם חברות הביטוח המנהלות בלעדית את פוליסות החיסכון הפופולריות, ובתי ההשקעות המנהלים קופות גמל להשקעה.

בנוסף, מאז נכנס לתוקפו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה ב-2012 חזרה הרוח למפרשי שוק קופות הגמל שחזר לגייס ובגדול. וכמובן שוק קרנות ההשתלמות שאף פעם לא נרגע וגדל בקצבים גבוהים.

הציבור מצביע ברגליים
אם מנתחים את נתוני תעשיית ניהול התיקים בישראל מגלים כי בנטרול תיקים של חברות גדולות ומשקיעים מוסדיים למיניהם, מדובר על תעשייה שקופאת על שמריה ואיננה גדלה אלא להיפך. היקף התיקים המנוהלים של לקוחות פרטיים מסתכם בכ-165 מליארד שקל ולא השתנה מאז 2015, למרות העליות המצטברות שרשמו הבורסות בארץ ובעולם בשנים אלו.

איך ניתן לחוש את מצוקתם של מנהלי התיקים? פשוט מאוד. ממוצר אקסקלוסיבי שהגישה אליו הייתה בעבר מוגבלת לבעלי ממון וקשרים בלבד, הפך שירות ניהול התיקים למוצר עממי. רף המינימום ממשיך לרדת, וכיום מספיק עשרות בודדות של אלפי שקלים כדי לפתוח תיק מנוהל. מנהלי התיקים משוועים ללקוחות פרטיים חדשים, אבל הציבור מפנה להם בצדק עורף. גם הרווחיות של תעשיית ניהול התיקים נפגעה קשות כתמונת ראי של חסרונותיה בהשוואה לתחרות.

ב-2005 הצטרפתי לצוות ההקמה של מנורה מבטחים פיננסיים כמנכ"ל חברות ניהול קרנות הנאמנות וניהול התיקים. באותם ימים ניהלנו תחרות סמויה-גלויה עם אגף ביטוח החיים בחברה, שניהל ושיווק את פוליסות החיסכון וטען בתוקף שמדובר במוצר עדיף ביחס לתיק מנוהל. הנהלת מנורה אפשרה לנו אז לדבר בשני קולות ולא הכריעה, ולפיכך הקבוצה ניהלה ומכרה את שני קווי המוצרים. כאיש ני"ע וותיק התקשיתי אז להודות בחסרונות הרבים של תיק מנוהל. לקח לי שנים, אבל בסופו של דבר התפכחתי.

מיתוסים ואמת על תיק מנוהל
1. המיתוס: תיק מנוהל הוא מוצר מותאם אישית (Tailor made), בעוד פוליסות, גמל להשקעה והמוצרים הפנסיוניים הם מוצרי מדף אחידים לכולם.

האמת: כבר מזמן לא. חברות ניהול התיקים עברו לתיקים "מסורגלים" במודל המאפשר להם לחסוך בעלויות כוח אדם ולנהל מספר רב מאוד של לקוחות באמצעות צוות מצומצם ומערכות מיחשוב חזקות. חלפו הימים שלקוח יכול להכתיב למנהל התיקים שלו אילוצים והגבלות ספציפיות על אופן ניהול התיק, למעט האפיון הכללי המתבצע במעמד פתיחת התיק.

2. המיתוס: תיק מנוהל זול יותר מדמי הניהול במוצרים הפיננסיים-פנסיוניים.

האמת: עבור מרבית הלקוחות הפרטיים, עם תיקים בשווי של עד חצי מיליון שקל המיתוס מופרך כבר ברמת התעריף הרשמי. דמי הניהול בתיק מנוהל עומדים על כ-1.2% לשנה, בעוד דמי הניהול בגמל, השתלמות, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון זולים משמעותית ונעים בין 0.5% ל-1%, תלוי במוצר ובחברה המנהלת.

3. המיתוס: תיק מנוהל (או מיועץ בבנק) שקוף יותר. אין הפתעות.

האמת: שקוף? הנה למשל הסיבות שבגינן במרבית המקרים העלות האפקטיבית של תיק מנוהל ללקוח גבוהה הרבה יותר מדמי הניהול הנקובים שהוא חושב שהוא משלם למנהל התיקים שלו. מיותר לציין שכל העלויות הנוספות האלה אינן קיימות במוצרים הפיננסיים-פנסיוניים שבהם דמי הניהול קבועים ואין בילתם.

א. דמי ניהול בגין החזקת קרנות נאמנות בתוך התיק המנוהל: מנהלי התיקים אוהבים לרכוש עבור הלקוחות קרנות נאמנות שבניהולם (גם אם אינן הקרנות הטובות ביותר בקטגוריה). לעיתים יש הצדקה לרכישה כזו, במיוחד באפיקים בעלי נזילות נמוכה, אבל בכל מקרה הרכישה מייקרת בפועל את דמי הניהול שהלקוח משלם, כיון שבמרבית המקרים דמי הניהול בקרנות גבוהות מדמי הניהול הנקובים בתיק עצמו.

ב. עמלות קניה ומכירה של ני"ע בתיק: בתיק מנוהל הלקוח משלם עמלות קניה/מכירה על כל פעולה. למרות ההנחה לה זוכים לקוחות מנוהלים עדיין מדובר בהוצאה משמעותית שגדלה ככל שמספר הפעולות בתיק גדל. לקוחות שאין להם מנהל תיקים ואשר פועלים ישירות בני"ע או מיועצים ע"י יועץ ההשקעות, משלמים לרוב עמלות גבוהות משמעותית. בשני המקרים העלות גדלה משמעותית כשמדובר בפעילות בנ"יע זרים, שם סולם העמלות גבוה דרמטית, ואליו מתווספות עליות המרת מט"ח, הפרשי שער, עמלות ברוקר זר ועוד.

ג. עמלות מינימום ו/או עמלות אי ביצוע: עמלות מינימום בגין פעילות בני"ע הן רעה חולה עבור הלקוח ומשמעותן התייקרות דרמטית בעמלות האפקטיביות שהמשקיע משלם.

ד. דמי משמרת (דמי ניהול פקדון ני"ע): כן, אותה עמלה אנכרוניסטית שנולדה בתקופה בה בנקים ניהלו ידנית את רישום הבעלות, הסליקה והפעילות בני"ע בחשבון הלקוח, אותה עמלה נותרה בעינה גם כיום. מדובר על עמלה של בין 0.3% ל-0.8% לשנה.

ה. עמלות שונות: עמלות שהבנק גובה, כמו עמלות השתתפות בהנפקות, עמלות בגין תשלומי ריבית מאג"ח ודיבידנד, ועוד…..

לסיכום סוגיית העמלות – על פניו דמי ניהול בתיק מנוהל נמוכים בהשוואה לפוליסת חיסכון (וגבוהים מראש מקופת גמל להשקעה, מקרן השתלמות ומקופת גמל לפי תיקון 190). אבל בפועל דמי הניהול האפקטיביים בהתחשב בכל הנ"ל גבוהים יותר ולעיתים כפולים מהתעריף הרשמי. ככל שהתיק יכלול יותר קרנות נאמנות, וככל שתהיינה יותר פעולות של קניה ומכירה בכלל ושל ני"ע זרים בפרט, כך יגדל הפער ודמי הניהול האפקטיביים בתיק ימריאו. להבדיל, בפוליסת חיסכון העלות FIX וכוללת הכל בפנים. גוף מוסדי שמנהל תיק ני"ע אחד עבור כל לקוחותיו, משלם עמלות נמוכות משמעותית מאשר משלם הלקוח בתיק מנוהל.

4. המיתוס: התשואות בתיקים מנוהלים טובות יותר.

האמת: להיפך. אותם בתי השקעות מנהלים במקביל גם את המוצרים הפיננסיים-פנסיוניים כך שאי אפשר לטעון שגלעד אלטשולר (לדוגמא) כמנהל תיקים הוא טוב יותר בקבלת החלטות השקעה מאשר בקרנות ההשתלמות או הגמל להשקעה שבניהולו. יותר מכך, אופיים של התיקים המנוהלים מגביל אותם ואינם מאפשר להם להשקיע בנכסים לא סחירים ואלטרנטיביים. מדובר על נכסים המשביחים את התשואה ומפחיתים את התנודתיות בהשקעות. לכן העובדה שבתיקים מנוהלים ובקרנות נאמנות אסור להשקיע בנכסים בלתי סחירים היא חיסרון משמעותי ביחס למוצרים הפיננסיים-פנסיוניים שבהם ניתן להשקיע בנכסים אלו.

5. המיתוס: תיק מנוהל אינו נחות מבחינת מיסוי ביחס להשקעות הפיננסיות-פנסיוניות.

האמת: להיפך. אמנם אין הטבות מס בעת ההפקדה לפוליסות חיסכון או גמל להשקעה, אבל יש להם ייתרון מס ברור שמשביח את התשואה ביחס לתיק מנוהל. המעבר בין מסלולי השקעה, למשל מהמסלול הכללי שמרביתנו מושקים בו למסלול סולידי ממנו ולהיפך, אינו נחשב לאירוע מס וזה עובד לטובת החוסך. בעצם מדובר על אפקט הדומה לריבית דריבית, כי הסכום כולו מושקע מחדש במסלול החדש, ללא עמלות, וללא ניכוי מס רווחי הון. להבדיל, בתיק מנוהל כל מכירה של ני"ע ברווח מהווה אירוע מס (25% על הרווח הריאלי). התוצאה היא פער בתשואה לרעת התיק המנוהל.

6. המיתוס: תיק מנוהל מאפשר ללקוח לדעת בכל רגע מה מצבו.

האמת: השקיפות של תיק מנוהל נמוכה. מרבית הלקוחות המנוהלים אינם מנצלים את האופציה להיכנס דרך אתר הבנק ולצפות בתיק עצמו, אלא הם מחכים לדו"ח ששולח להם מנהל התיק. דוחות אלו נשלחים לפי החוק לפחות אחת לרבעון וחלק ממנהלי התיקים שולחים אותם אחת לחודש לפי דרישה ספציפית של הלקוח. אבל ללקוח הממוצע אין יכולת להעריך את ביצועי מנהלים התיקים שלו. הוא לא יכול להשוות אותם לביצועים בתיקים מנוהלים אחרים של אותו מנהל, או לביצועים של חברה אחרת לניהול תיקים. אלו פשוט נתונים שאינם מתפרסמים באופן רשמי.

הלקוח הממוצע גם לא יודע מהו בנצ'מרק (מדד ייחוס), איך מחשבים אותו, ובטח שאינו מכיר מונחים כמו סטיית תקן או מדד שארפ. בקיצור, קל למכור לו סיפורי סבתא. להבדיל, המוצרים הפיננסיים-פנסיוניים מפרסמים את התשואות שלהם מדי חודש, ואתרים כמו גמל-נט ואחרים מאפשרים השוואה במגוון פרמטרים ביניהם. בנוסף אתרי החברות המנהלות מאפשרים כניסה לאזור האישי וצפייה בסכום ההשקעה, בתנועות בחשבון.

מבלי להיכנס ליתרונות נוספים של המוצרים הפיננסיים-פנסיוניים ביחס לתיק מנוהל ע"י מנהל תיקים או סתם לתיק ני"ע בבנק שהלקוח מנהל בעצמו (או נעזר ביועץ ההשקעות בבנק), מתקבלת תמונה ברורה מאוד. לפוליסות החיסכון, לקופת הגמל להשקעה, לקרנות ההשתלמות ולהשקעה בקופ"ג לפי תיקון 190, יש יתרונות מובהקים. חלקים גדולים והולכים של החוסכים מפנימים זאת ונהנים מהשקעה פיננסית מתוחכמת, זולה ושקופה יותר, שיש לה הפוטנציאל המוכח לייצר עבור המשקיע תשואה טובה יותר בכל מצב שוק, בהשוואה ללקוחות מנהלי התיקים ולמשקיעים המנהלים בעצמם תיק ני"ע בבנק. דינוזאור או טסלה? תחליטו אתם.

רונן אביגדור, 15/12/2019, ביזפורטל

 

מאמרים כללי

 • מהי המסלקה הפנסיונית?

  המסלקה הפנסיונית, הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו, מציעה פלטפורמה דיגיטלית היוצרת שדרוג משמעותי בשוק החיסכון הפנסיוני. באמצעות המסלקה הפנסיונית יכול כל אזרח במדינת ישראל לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותו. המסלקה מיועדת להעברת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים. בעתיד, תאפשר המסלקה הפנסיונית, גם העברת כספים וביצוע פעולות במוצרים הפנסיונים. המסלקה מציעה ממשק מאובטח וידידותי למשתמש אשר צפוי להגביר את התחרותיות והשקיפות בשוק החיסכון הפנסיוני ולהפוך את המידע על החסכונות הפנסיונים שלנו לנגישים מתמיד.

 • האם חייב להיות קשר טוב בין הורים והילדים בכדי שהם ירשו אלו את אלו?

  החוק מאד ברור- החוק אינו אומר שחייב להיות קשר בין ההורים וילדיהם בכדי שהם ירשו אלו את אלו. החוק לא קובע שיש חובה במערכת יחסים טובה בכלל כדי לרשת את בן הזוג.

 • האם ניתן למשוך כספים מקופת גמל ללא מס גם אם טרם הגעתי לגבי 60?

  כן, ניתן למשוך כספים מקופת גמל לפי תנאים מסוימים (ראה מידע מלא במאמרים כללי), עבור קופות עם צבירות עד 8000 ₪ שאינן פעילות בהליך מהיר וללא מס.

 • מהם הסכנות בהענקת מתנות לילדים, למה צריך להיות מודעים?

  1. העברה רצונית של הרכוש על ידי הילדים – הגנה מפני נוכלים ושאר "רוצי טובתם" 2. העברה לא רצונית של הרכוש על ידי הילדים – גירושין, נושים. 3. פטירה של הילדים – הורשה

 • מהו חוק תיקון דיני המשפחה (מזונות)?

  על פי חוק תיקון דיני המשפחה אדם חייב במזונות שאר בני משפחתו. (רלוונטי ביותר במצבי סיעוד שבה העלות הטיפול השוטפת היא גדולה מאד. עולה השאלה מי יממן את העלות?).

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם. אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות,, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- יוסי פיצחדזה בטלפון: 058-4098148 או במייל: yosi@yosi-fp.co.il הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לבצע עסקת ביטוח. הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח. הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהסוכנות בכתב ומראש. ט.ל.ח
תפריט נגישות
LM web solution