• למה יועצי ההשקעות בבנקים דחפו מיליארד שקל בחודשיים לקרן שמסבה לכם הפסדים?

למה יועצי ההשקעות בבנקים דחפו מיליארד שקל בחודשיים לקרן שמסבה לכם הפסדים?

הרווח ליועצי הבנקים בתום השנה יהיה 0.6% מנכסי הקרן, שהם כ-6.5 מיליון שקל ■ לעומתם, המשקיעים צפויים להפסיד 0.45% מהאחזקה בקרן.

ינואר-פברואר לא היטיבו עם התעשייה של קרנות הנאמנות. בינואר פדו הקרנות כ-6 מיליארד שקל, ובפברואר נפדו 3.7 מיליארד שקל. כל האפיקים רשמו פדיונות בפברואר, למעט שתי קטגוריות: קרנות אג"ח שקליות שגייסו 420 מיליון שקל, וקרנות גמישות שגייסו 90 מיליון שקל.

בעוד הגיוס בקרנות הגמישות הוא נמוך באופן יחסי, ומושפע מגיוסים נקודתיים במספר בודד של קרנות, הגיוס באפיק השקלי מסתמן כמהותי במיוחד בתעשייה הנמצאת במומנטום של פדיונות.

אחת הקרנות הבולטות בגיוסים בינואר־פברואר היא קרן של בית ההשקעות אקסלנס שקלי שקל עד שנתיים. בקרן מנוהלים 1.08 מיליארד שקל, והיא הגדולה בקטגוריה של קרנות שקליות לטווח בינוני של שנה־שנתיים. בקטגוריה זו יש רק 12 קרנות. על פי תשקיף הקרן, היא משקיעה לפחות 85% באג"ח ממשלתיות ומק"מ, והשאר באג"ח חברות. ואולם, בפועל הקרן משקיעה 98.7% בנכסים שקליים.

לא פלא, אם כן, שהקרן שהניבה למשקיעים תשואה של 0.15% מתחילת השנה; התשואה הרביעית בגודלה בקטגוריה. הקרן זכתה לגיוסים ערים בינואר-פברואר. בינואר גייסה הקרן גייסה 480 מיליון שקל, והניבה למשקיעים תשואה של 0.09%, ובפברואר גייסה הקרן 583 מיליון שקל אם תשואה של 0.05%. כלומר, בחודשיים הקרן גייסה 1.06 מיליארד שקל. אלה גיוסים חריגים גם לקטגוריה מגייסת. אמנם זאת תשואה סולידית בחודשיים, אך מדובר בעיקר ברווחי הון, כלומר רווחים כתוצאה מעלייה של שערי ניירות הערך.מאחר שבפועל הקרן מחזיקה את מרבית נכסיה בנכסים שקליים, אלה נכסים שהתשואה הגלומה בהם היא מינוס 0.1%. זהו גובה דמי הניהול. שמשלמים המשקיעים בקרן, שהוא מהנמוכים בקטגוריה

בהנחה ששערי האג"ח ייוותרו ללא שינוי, בסוף השנה ימצא עצמו המשקיע עם הפסד לאחר ניכוי דמי הניהול בקרן – שכן הוא לא ייהנה מרווחי הון, אלא רק מהתשואה הגלומה בקרן. כלומר, מדובר בקרן שקשה לראות עד כמה היא רווחית ללקוחות שרוכשים אותה.

הקרן הספציפית הזאת אינה רווחית לאקסלנס, שכן היא גובה דמי ניהול של 0.1% ומשלמת מכיס מנהל הקרן 0.2% לבנקים עבור עמלות הפצה. כלומר, אקסלנס מפסידה על הקרן 0.1%. אם כן, איך ניתן להסביר את הגיוס החריג לקרן? האם זאת התשואה בינואר־פברואר או דמי הניהול הנמוכים? האם מדובר בשני הגורמים יחד, או שיש סיבות נוספות?

הכוח המניע היחיד למכירת קרנות נאמנות הוא יועצי ההשקעות בבנקים. הם המוצאים והמביאים של הרכישה והמכירה של הקרנות. הרווח של היועץ הוא בעיקר תשלום עמלת הפצה שמשלם לו מנהל הקרן. במקרה של הקרן של אקסלנס, עמלת ההפצה היא 0.2%. ואולם ליועץ יש סוכריה נוספת בדמות דמי משמרת שנתיים של 0.4%. ניתן להתמקח על דמי המשמרת ולבטלם, אך בפועל מרבית המשקיעים בקרנות משלמים דמי משמרת.

כלומר, הרווח ליועצי הבנקים בתום השנה יהיה 0.6% מנכסי הקרן, שהם כ–6.5 מיליון שקל (בהנחה שנכסי הקרן לא ישתנו). לעומתם, המשקיעים צפויים להפסיד 0.45% מהאחזקה בקרן. ההפסד נובע מדמי ניהול של 0.1%, עמלת נאמן של 0.04%, ודמי משמרת של 0.4%, עם קיזוז התשואה הגלומה של 0.1%

היועצים יכלו, למשל, לבחור חלופה זולה יותר למשקיעים – למשל, קרן כספית שאינה משלמת דמי משמרת, ובה התשואה הגלומה היא 0.1% והתשואה לחוסך תהיה 0.02% (לאחר ניכוי דמי ניהול). ואולם בונוס היועצים ניזון גם מהרווחיות שנזקפת לסניף בגין פעילות ניירות הערך. הרי איש אינו רוצה לפגוע בבונוס שלו – בוודאי לא על חשבון הלקוחות.

מאקסלנס נמסר: "אקסלנס שקל עד שנתיים ללא מניות היא קרן שקלית בינונית סולידית, שלהערכת מנהל הקרן יכולה להיות פתרון סולידי לתקופה של אי־ודאות. ככל שיידרש מידע נוסף, נשמח לתת, בכפוף לדיסקליימר המשפטי הדרוש".

אסא ששון  דה מארקר 08.03.2016

 

שוק ההון

 • מהי פוליסה פיננסית?

  פוליסה פיננסית היא תיק השקעות/חסכון מנוהל לטווחי זמן שונים, המיועד לאדם אשר מעוניין בחסכון נזיל למשיכה בכל עת, אשר ניתן השקיע בו בסכום חד פעמי או בהוראת קבע שוטפת, עבור עצמו, ילדיו, נכדיו ולכל מטרה.

 • מה ההבדלים העיקריים בין חסכון שוטף בפיקדון/חסכון בנקאי לבין חסכון בפוליסת חסכון?

  בפוליסת חסכון: הכספים נזילים למשיכה בכל עת ולא סגורים לתקופה מוגדרת, אין קנסות ועלויות משיכה, ניתן לחסוך גם בסכומים קטנים, הכספים מושקעים בשוק ההון. בפיקדון בבנק: הריבית נמוכה יחסית לאפיקי השקעה מנוהלים בבורסה בראייה היסטורית, רמת הנזילות היא נמוכה ובמקרה של שבירת פיקדון קיים קנס בצורת הריבית שהצטברה, אין מסלולי השקעה והכסף אינו מנוהל אלא מניב ריבית (נמוכה מאד עד אפסית כיום) ידועה מראש.

 • מהם נכסים בלתי סחירים וכיצד הם משפיעים על התשואה?

  בפוליסה פיננסית כמו גם בקופת גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים. חלק מהתיק ההשקעות מושקע בנכסים לא סחירים, כגון: אג"ח לא סחיר, קרנות השקעה, קרנות גידור, נדל"ן מניב, הלוואות. השקעות אלא מניבות תשואה אשר אינה תלויה באופן ישיר בשוק ההון הסחיר התנודתי ומהוות עוגן לתיק ההשקעות הסחיר. כמו כן ההשקעה בנכסים לא סחירים אינה מתאפשרת דרך ניהול כספים בבנק אלא רק בניהול של גופים מוסדיים. פוליסה פיננסית היא תיק מנוהל מוסדי ולקוח אשר בחר לנהל את כספו דרך פוליסה פיננסית אכן נהנה מיתרון.

 • אני מנהל כספים בבנק דרך ניהול תיקים, האם כדאי לי לעבור לקופת גמל לפי תיקון 190?

  בהחלט כן, היתרונות הם רבים: א. עלויות ניהול זולות יותר. ב. שקיפות בתשואות (גמל נט) מול יצרנים אחרים. ג. עלויות קנייה ומכירה של ניירות ערך אפסיות לעומת הבנק. ד. תשואות עדיפות ובאופן משמעותי לאורך זמן (גמל נט). ה. שימוש בנכסים לא סחירים אשר מקטינים את התלות בשוק ההון. ו. דחיית מס, היות וניתן לשנות מסלולי השקעה ללא הגבלה, ללא עלות וללא אירוע מס. ז. מס רווחי הון של 15% נומינלי במקום 25% ראלי. (נכון להיום בסביבת אינפלציה אפסית בהחלט יתרון). ח. ניתן לנייד מיצרן ליצרן ללא עלות וללא אירוע מס בקלות. ט. הרכב נכסים סחיר איכותי יותר ומפוזר יותר ללא קרנות נאמנות "של הבית". י. אפשרות לא לשלם מס הכנסה בכלל !! בעת מימוש הכספים כקצבה מוכרת לכל החיים.

 • מנהל ההשקעות בניהול תיקים הוא אלטשולר שחם (לדוגמא), האם כדאי לי לעבור לקופת גמל לפי תיקון 190 באלטשולר שחם?

  בהחלט כן מאותן סיבות שרשמתי מעלה. תיק ההשקעות דרך ניהול תיקים בבנק באלטשולר הוא שונה לחלוטין בין תיק השקעות אלטשולר גמל באותו רמת סיכון !! כאמור דרך הבנק לא ניתן להחזיר נכסים לא סחירים, לקבל הטבות מס, לשלם פחות ד.נ, לשנות מסלול השקעה ללא אירוע מס ותשלום עלויות ק/מ על כל פעולה אשר מממנת את הבנק אבל פוגעות בתשואה.

 • מהו ארביטראז' מיסוי?

  ארביטראז' מיסוי מאפשר ניצול תכנוני מס בחלופה להשקעות פיננסיות בקרנות נאמנות, ניהול תיקים, פקדונות וכו'. 1. שימוש בקרן השתלמות וקופת גמל בניהול אישי לדחיית תשלום מס. 2. שימוש בקופת גמל ל"קצבה מוכרת" לדחיית תשלום מס על פי תיקון 190 (משיכה חד פעמית על ידי היוון קצבה מוכרת). 3. שימוש ב"פוליסת חסכון" כפלטפורמה לניהול השקעות בשוק ההון תוך ניצול ארביטראז' מיסוי (פטור במעבר בין מסלולים, דחיית מס, ניכוי מס רווח ראלי לגילאי 67+).

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם. אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות,, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- יוסי פיצחדזה בטלפון: 058-4098148 או במייל: yosi@yosi-fp.co.il הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לבצע עסקת ביטוח. הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח. הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהסוכנות בכתב ומראש. ט.ל.ח
תפריט נגישות
LM web solution