• כיצד תשפיע נוסחת הקיזוז על פורש שעבד יותר מ- 32 שנים?

כיצד תשפיע נוסחת הקיזוז על פורש שעבד יותר מ- 32 שנים?

אני מסיים את עבודתי בגיל 67 לאחר שעבדתי 40 שנים באותו מקום עבודה, האם באפשרותי למשוך כספי פיצויים כסכום חד פעמי מבלי שהדבר יפגע לי בפטור על הקצבה?

משיכת כספי פיצויים במהלך 32 שנות עבודה שקדמו לפרישה פוגעת בפטור אותו תקבל בעתיד על הקצבה המזכה. יחד עם זאת באפשרותך למשוך כספי פיצויים העולים על תקופה זו. כדי להבין כיצד ניתן לחשב את הסכום נצטרך להבין את משמעותה של נוסחת השילוב וכיצד היא משפיעה על הקצבה המזכה.

נוסחת השילוב

בסעיף 9א(ג) לפקודת מס הכנסה, קובע מס הכנסה כיצד יחושב גובה הפטור ממס על הקצבה אותה יקבל הפורש. צורת חישוב שזכתה לכינוי – נוסחת השילוב או נוסחת הקיזוז.

מטרתה של נוסחת ‏הקיזוז להגביל את הפטור שתקבל מהקצבה המזכה, במידה ומשכת מענקי פרישה פטורים ממס במהלך שנות עבודתך. הפגיעה המרבית בפטור ממס עקב משיכת מענקי פרישה פטורים, שווה ל – 35% מתקרת הקצבה המזכה.

נוסחת השילוב נועדה לעודד את החוסכים שלא למשוך מענקים פטורים בפרישה, אלא להשאירם למטרת קבלת קצבה. על כל שקל מענק פטור שתמשוך, תקטן  "יתרת ההון הפטורה" ב-1.35 ₪ ובכפוף להשפעות מדד.

במידה ולא תמשוך מענקי פרישה פטורים ממס עבור 32 שנות עבודתך שקדמו לגיל הפרישה, ולא תהוון חלק מהקצבה, תהנה מפטור ממס על הקצבה החודשית בשיעור 49% שיעלה בהדרגה ל – 67% (בשנת 2025) מתקרת הקצבה המזכה.

משיכת כספי פיצויים על תקופה שקדמה ל- 32 שנות העבודה טרם הפרישה

כפרי שראינו משיכת כספי פיצויים במהלך 32 שנות עבודה שקדמו לפרישה תפגע בפטור שתקבל על קצבת הזקנה. מה לגבי כספי הפיצויים שקדמו לתקופה זו?

במידה ועומדים לרשותך כספי פיצויים על תקופה שקדמה ל – 32 שנות העבודה טרם הפרישה באפשרותך לנצל את הפטור ממס על כספי הפיצויים מבלי שהדבר יפגע לך בפטור על הקצבה.

כיצד נחשב את הפטור אותו ניתן לנצל מבלי לפגוע בפטור על קצבת הזקנה?

 • יש לחשב את מענקי הפרישה החייבים שעומדים לרשותך ללא סכומים שיועדו לרצף קצבה או כספי פיצויים שנמצאים בקרן פנסיה ותיקה ולא ניתן למשוך.
 • את הסכום המתקבל מחלקים בתקופת העבודה ומתקבל מענק הפרישה החייב לשנה.
 • את מענק הפרישה החייב לשנה מכפילים במספר שנות העבודה העולות על 32 השנים שקדמו לפרישה.
 • סכום זה ניתן למשוך ללא פגיעה בקצבה הפטורה.
 • כל סכום מעבר לסכום זה ,אשר יימשך בפטור – יחשב כמענקים פטורים לעניין נוסחת הקיזוז.

בואו נראה זאת באמצעות מספר דוגמאות

גדי פרש לאחר 45 שנות עבודה וקיבל מענקי פרישה בסכום כולל של 450,000 שקלים.  גדי אינו מייעד שום סכום לקצבה, בנוסף הוא זכאי לקצבה של 12,000 שקלים.

כמה יוכל דני למשוך בפטור ללא השפעה של נוסחת הקיזוז?

 1. ראשית נחשב את הסכום שעומד לרשותו של גדי – 450,000 שקלים. מכיוון וגדי לא מיעד שום סכום לרצף קצבה לא צריך להחסיר דבר.
 2. נחלק את מענק הפיצויים ל- 45 שנות עבודה. ונקבל את מענק הפרישה החייב לשנה 10,000.
 3. את מענק הפרישה החייב נכפיל במספר השנים שעולה על 32. 45-32 שווה ל- 13
 4. הסכום אותו ניתן למשוך ללא פגיעה בפטור הוא 13 כפול 10,000 או 130,000 שקלים.
 5. כל משיכה של סכום מעבר ל- 130,000 שקלים תפגע בפטור על הקצבה.

דוגמא נוספת

רמי עבד 42 שנים והוא זכאי למענקי פרישה בגובה של 840 אלף שקלים. רמי ייעד מתוכם לקצבה 630 אלף שקלים. בנוסף עומדת לרשותו של רמי קצבה של 12,000 שקלים.

כעת נחשב את הסכום אותו רמי יכל למשוך בפטור ממס

 1. 840K-630K שווה 210 אלף שקלים
 2. נחלק את הסכום ב-42 שנות עבודה ונקבל 5,000 שקלים עבור כל שנה עבודה.
 3. את הסכום החייב נכפיל ב- 10 (הפער בין 42 ל- 32)
 4. הסכום אותו ניתן למשוך בפטור הוא 50 אלף שקלים
 5. יתרת הסכום 160 אלף שקלים חייבת במס.

נדב טסלר, 04/03/2017, פנסיוני

פנסיה ופרישה

 • האם חשוב לקבל ליווי מקצועי לקראת הפרישה?

  להחלטות המתקבלות ברגע הפרישה יש חשיבות מכרעת, היות והחלטות אלא הם בדרך כלל בלתי הפיכות !! החלטות אלו משליכות על היכולת לחיות בכבוד לאורך שנים רבות. ליווי מקצועי ואיכותי מותאם לצרכי הלקוח יכול לחסוך עד עשרות אלפי שקלים ויותר בתשלומי מס על מענקי הפרישה והפנסיה, זאת עקב חוקי המס והרגולציה המשתנים. עקב כך נדרשת מומחיות גבוהה ביותר ולעיתים שילוב של התמחויות: פנסיוני, פיננסי ומיסוי.

 • האם יש הבדל בין פנסיה רגילה לפנסיה מוקדמת?

  גיל הפרישה לגברים הוא 67 ולנשים 62, ויעלה בהדרגה ל 64 שנים. פנסיה מוקדמת משולמת למי לפרש בגיל צעיר יותר. על פי חוק כל מי שהגיע לגיל 60 רשאי לפרוש פרישה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה מהקופה הפנסיונית. יש לשים לב שפנסיה זו היא קטנה יותר מזו שהיה מקבל אילו פרש בגיל פרישה רגיל.

 • מהי תשואה דמוגרפית בקרן פנסיה?

  הביטוח (אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות) בקרן פנסיה נעשה כערבות הדדית בין עמיתי הקרן, כאשר בכל חודש נבדק הפער בין סכומי הביטוח (הפרמיות החודשיות אשר גובים מהעמיתים עבור הכיסוי הביטוחי) שנגבו מכלל העמיתים לעומת היוון תשלומי הפנסיה הנדרשים לנכות ושארים. פער זה יכול להיות שלילי או חיובי ומתווסף או נגרע מהעמיתים נקרא תשואה דמוגרפית. בדוחות האחרונים התשואה היא שלילית עקב הנחיית האוצר להוזיל את עלויות (פרמיות) לכיסוי אובדן כושר עבודה בכ 60%. הוזלה זו הקטינה את העודפים שנוצרו בקופות (אשר חולקו לעמיתים במשך השנים) והעודף האקטוארי הפך להיות שלילי.

 • האם ניתן להוריש את כספי קופת הגמל?

  באפשרות המוטבים/יורשים להעביר את כספי קופת הגמל של נפטר לקופה חדשה על שמם. הכספים בקופה החדשה יהיו פטורים ממס רווחי הון במועד המשיכה למעת רווחים חדשים (שנצברו ממועד הפטירה עד מועד המשיכה) החייבים במס רווחי הון של כ 25% על הריבית הראלית (בקיזוז אינפלציה).

 • האם ניתן לקבל פטור ממס רווחי הון בניהול כספים דרך פוליסה פיננסית?

  אכן כן, לפי פקודה 125ד במידה ואדם הגיע לגיל פרישה וב01/01/2003 מלאו לו ו/או לבת זוגתו 55 הוא/היא זכאים לפטור ממס רווחי הון עד תקרה רווחים של כ 13440 ₪ ליחד ולזוג כ 16560 ₪. זכאות זו עבור תכנית חסכון בלבד ואינה רלוונטית לאפשריות ניהול השקעות אחרות כמו: ניהול תיקים, קרנות נאמנות, הפקדה לתיקון 190, רכישה ישירה של אג"ח ומניות.

 • האם הפטור ממס רווחי הון בקופות גמל חל רטרואקטיבית?

  החל מ- 2009 בוטל מס רווח הון בקופות גמל לתגמולים, הביטול הוא כמובן גם "רטרו" כלומר משיכה שבוצעה אחרי 2009 הכוללת רווחים שהצטברו מ- 2003 ועד 2010 – אין חיוב מס רווח הון. מס רווח הון בקופות גמל חזר בתיקון 190 לקופות של נפטרים ופיצויים שעוברים לחשבון חדש. כמובן המס עדיין קיים בקרנות השתלמות.

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם. אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות,, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- יוסי פיצחדזה בטלפון: 058-4098148 או במייל: yosi@yosi-fp.co.il הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לבצע עסקת ביטוח. הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח. הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהסוכנות בכתב ומראש. ט.ל.ח
תפריט נגישות
LM web solution