• חיזוק לפלטפורמות ה-P2P: יוכלו לשמש כמלוות

חיזוק לפלטפורמות ה-P2P: יוכלו לשמש כמלוות

 

הפלטפורמות להלוואות בין אנשים לא יצטרכו להסתמך רק על גיוס משקיעים פרטיים. המטרה: להתגבר על מצב בו הביקוש להלוואות גבוה מההיצע שלהן. המרוויחות המרכזיות: הפלטפורמות שנמצאות בבעלות של גופים מוסדיים.

רשות שוק ההון תאפשר לפלטפורמות ההלוואות הישירות (גופי ה-P2P) להעמיד את כספי הנוסטרו שלהן כמקור להלוואה שהן מעמידות. ל"גלובס" נודע כי ברשות, בראשות דורית סלינגר, צפויים לפרסם בקרוב טיוטת חוזר בעניין שמסדירה את ההשקעה העצמי שיוכלו לעשות הפלטפורמות בתיק ההלוואות. מטרת הטיוטה היא לוודא שלא יהיה ניגוד עניינים בפלטפורמה שמצד אחד אמורה לתווך בין לווים למלווה, ומנגד מתפקדת בעצמה כמלווה. הטיוטה תתפרסם כחודש לפני שהממונה על רשות שוק ההון תפרוש מתפקידה, בתום כהונה של חמש שנים.

המטרה בקביעת הכללים הללו היא לתת תנופה לפעילות הפלטפורמות המתחרות בשוק האשראי הצרכני שנשלט כיום ע"י הבנקים. מתן האפשרות לפלטפורמות להשקיע גם מכספיהן יסייע להן להתגבר על אתגר ניהול הנזילות עימו הן מתמודדות כיום. הכללים הללו מהווים יתרון חשוב בעיקר עבור גופי P2P הנמצאים בבעלות של גוף מוסדי כמו eloan (שכבר שינתה את שמה למיטב דש הלוואות), שכן למוסדיים יתרות נזילות גבוהות, והן יכולות להעמיד אותן בקלות כהלוואות.

"מאחר ומדובר בתחום פעילות חדש יחסית, ייתכנו מצבים בהם הביקוש להלוואות מצד הלווים גובר על היצע הכספים של המלווים, דבר שיקשה על המערכות לתפקד באופן יעיל. כמו כן הרצון לפזר את סכום ההלוואה בין מלווים רבים, כדי לצמצם את הסיכון למלווה בודד, עלול ליצור קושי למערכות לספק מענה מהיר לצורך של הלווים באשראי", מסבירים ברשות שוק ההון את הרקע למהלך.

"תהליך אוטומטי ללא מגע אדם"

יחד עם זאת ברשות שוק ההון לא רוצים שיקרה מצב שפלטפורמות ה-P2P יהפכו בסופו של דבר לגוף אשראי חוץ בנקאי רגיל, אלא ימשיכו בייחודן כמתווכות בין מלווים ולווים. לכן האישור להשקיע את כספי הנוסטרו בהלוואות הוא זמני ומהווה מעין הגנת ינוקא עד שהפלטפורמות יצברו תאוצה: בתחילה יוכלו הפלטפורמות להשקיע כספים בהלוואות בהיקף של עד 30% מסך תיק ההלוואות. אולם 3 שנים לאחר שיחלו בכך, תצטרך חשיפתן לצנוח לעד 5% בלבד מתיק ההלוואות של הפלטפורמה.
עוד נציין כי לצד היתרונות במתן האפשרות הזו, קיים כאמור חשש לפוטנציאל לניגוד עניינים. כך למשל עולה חשש שמנהלי הפלטפורמות יבחרו לעצמן את ההלוואות האיכותיות יותר. על כן קבעה רשות שוק ההון מספר כללים שימנעו את ניגוד העניינים.

ראשית, מפעיל הפלטפורמה יוכל להזרים כספים רק במקרה שלא הושג מימון להלוואה. זאת ועוד, גם לאחר שהזרים את הסכום, אם יגיע מלווה חדש שיהיה מוכן להשתתף בהלוואה, הוא ייכנס אליה ומפעיל הפלטפורמה יוציא החוצה את כספיו. על מפעיל המערכת לקבוע נהלי מכירה של ההלוואה, כך שהיא תהיה הוגנת ולא תפלה לטובה את מפעיל הפלטפורמה.

בנוסף, מימון ההלוואה ע"י הפלטפורמה ייעשה ב"תהליך אוטומטי וממוכן וללא מגע יד אדם", לשון ההנחיות. כמו כן, כל תהליך שקשור בשינוי תנאי ההלוואה כגון שינוי מועד הפירעון, מכירת ההלוואה או פריסת החוב, יחול באופן שווה על כל המלווים, וללא העדפה לכספים שהשקיע מפעיל הפלטפורמה.
עוד נקבע כי היקף החשיפה של מפעיל הפלטפורמה להלוואה בודדת לא יעלה על 50% מסך ההלוואה. רשות שוק ההון קובעת כי מפעיל הפלטפורמה יכול להגיע לחשיפה של יותר מ-50% מההלוואה, בתנאי שמדובר בחשיפה זמנית של עד 10 ימים בלבד, שאחריה תמומן ההלוואה ע"י מלווים חיצוניים. אם לא נמצאו מלווים שכאלה תוך 10 ימים, ניתן יהיה להמשיך בחשיפה החריגה, אך כל עוד חשיפה זו נמשכת לא יוכל מפעיל הפלטפורמה להשקיע בהלוואות חדשות.

חשש מהשתלטות המוסדיים

החוזר שצפוי להתפרסם בקרוב יהווה צעד חשוב בניסיון להפוך את פלטפורמות ההלוואות הישירות לשחקן משמעותי. לפי הערכות היקף ההלוואות שהעניקו הפלטפורמות עד כה עומד על כמיליארד שקל מתוך שוק אשראי צרכני המוערך בכ-150 מיליארד שקל.

הצעד הבא שרשות שוק ההון צריכה לטפל בו הסדרת היחסים בין הפלטפורמות למשקיעים המוסדיים. בעולם מקובל שהמשקיעים המוסדיים מזרימים כספים לפלטפורמות כמלווים – מה שמקל מאוד על התמודדות עם סוגיית הנזילות, שכן המוסדיים מזרימים כספים בהיקפים גדולים, וכך קל יותר לפלטפורמה להתחייב למתן הלוואות ללווים. יחד עם זאת קיים חשש שהמוסדיים שנהנים מכוח גדול ומקורות בהיקף כמעט בלתי מוגבל "ישתלטו" על צד המלווים בפלטפורמות על חשבון המשקיעים הקטנים והפרטיים.
בכל אופן, מערכת היחסים בין המוסדיים לגופי ה-P2P עדיין לא מוסדרת בישראל תחת כללים ברורים. ישנם בעיקר גישושים בין הצדדים אך לא בוצעו השקעות בהיקפים משמעותיים (ככל הידוע). לפי הערכות בעתיד, כשברשות שוק ההון יראו שקיימות כוונות לשיתופי פעולה שכאלה, הם יטפלו בנושא ויפתחו בהתאם לכך כללים מתאימים.

 

P2P- פלטפורמה להלוואות בין אנשים

המשבר הפיננסי העולמי שאירע לפני עשור יצר זעזועים רבים בענף הבנקאות, והיו לו אפקטים רבים. אחד התוצרים של אותו משבר היה הקמת ענף ה- P2P) Peer to Peer), שמוותר למעשה על הבנק כמתווך בין לווים למפקידים ומקשר ישירות בין הצדדים.
הבנק הוא מתווך פיננסי, שנוטל פיקדונות מלקוחותיו, ובכסף זה מעניק הלוואות. בעוד ללקוחותיו הוא משלם ריבית אפסית (ברמת הריבית הנוכחית), באשראי הוא גובה ריביות של 5%-7%, ולעתים גם יותר מכך. הפער בין אותן ריביות הוא מקור ההכנסה העיקרי של הבנק. בתמורה, הבנק נוטל על עצמו את סיכון האשראי, כלומר אם הלוואה נקלעת לקשיים, בעל הפיקדון לא אמור להינזק. הבנק סופג את ההפסדים.

הפלטפורמות הדיגיטליות הללו מוותרות למעשה על תפקיד התיווך של הבנק בין בעלי פיקדונות ונוטלי אשראי. במקרה של חדלות פירעון, הסיכון הוא ישירות על המלווה. הויתור על הבנק כמתווך מאפשר להציע למלווה ריבית גבוהה יותר מהריבית בפיקדונות, של כ-5% בממוצע (כמובן בסיכון גבוה יותר), וללווה הלוואה שאמורה להיות בריבית נמוכה יותר מזו המוצעת בבנקים, כ-7%-8% בממוצע.

חברות ה-P2P, המהוות סקטור בענף הפינטק (סטארט-אפים פיננסיים), מתגאות ביכולות חיתום המתבססות על אמצעים טכנולוגיים. בין היתר, חלקן עושות שימוש בנתונים מרשתות חברתיות ואמצעים טכנולוגיים נוספים. המהירות והפשטות של תהליך נטילת ההלוואה מסייעות גם הן לפופולריות של הפלטפורמות. הריבית האפסית בעולם נותנת גם היא רוח גבית לתחום. הסיבה לכך היא שאפיקי ההשקעות הסולידיים, ובראשם הפיקדונות, מניבים תשואה אפסית. אפיק ההלוואות הישירות אמנם טומן בחובו יותר סיכון, אך המשקיעים צמאים לקבל תשואה גבוהה יותר.

בישראל, הענף נמצא בחיתוליו. לפני כשנה נכנסו הפלטפורמות תחת פיקוח ורישוי של רשות שוק ההון, שאף החלה להעניק רשיונות בנושא, ובמקביל לכך מגבשת כללים נוספים (כמו החוזר הנוכחי בנושא השקעה כספי הנוסטרו), שאמור להסדיר את פעילות החברות. ההנחה היא שכאשר החברות ייכנסו בפועל לתהליך של פיקוח והסדרה, אמון הציבור בהן יגדל.

 

עירית אבישר  רון שטיין, 23/07/2018, גלובס

מאמרים כללי

 • מהי המסלקה הפנסיונית?

  המסלקה הפנסיונית, הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו, מציעה פלטפורמה דיגיטלית היוצרת שדרוג משמעותי בשוק החיסכון הפנסיוני. באמצעות המסלקה הפנסיונית יכול כל אזרח במדינת ישראל לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותו. המסלקה מיועדת להעברת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים. בעתיד, תאפשר המסלקה הפנסיונית, גם העברת כספים וביצוע פעולות במוצרים הפנסיונים. המסלקה מציעה ממשק מאובטח וידידותי למשתמש אשר צפוי להגביר את התחרותיות והשקיפות בשוק החיסכון הפנסיוני ולהפוך את המידע על החסכונות הפנסיונים שלנו לנגישים מתמיד.

 • האם חייב להיות קשר טוב בין הורים והילדים בכדי שהם ירשו אלו את אלו?

  החוק מאד ברור- החוק אינו אומר שחייב להיות קשר בין ההורים וילדיהם בכדי שהם ירשו אלו את אלו. החוק לא קובע שיש חובה במערכת יחסים טובה בכלל כדי לרשת את בן הזוג.

 • האם ניתן למשוך כספים מקופת גמל ללא מס גם אם טרם הגעתי לגבי 60?

  כן, ניתן למשוך כספים מקופת גמל לפי תנאים מסוימים (ראה מידע מלא במאמרים כללי), עבור קופות עם צבירות עד 8000 ₪ שאינן פעילות בהליך מהיר וללא מס.

 • מהם הסכנות בהענקת מתנות לילדים, למה צריך להיות מודעים?

  1. העברה רצונית של הרכוש על ידי הילדים – הגנה מפני נוכלים ושאר "רוצי טובתם" 2. העברה לא רצונית של הרכוש על ידי הילדים – גירושין, נושים. 3. פטירה של הילדים – הורשה

 • מהו חוק תיקון דיני המשפחה (מזונות)?

  על פי חוק תיקון דיני המשפחה אדם חייב במזונות שאר בני משפחתו. (רלוונטי ביותר במצבי סיעוד שבה העלות הטיפול השוטפת היא גדולה מאד. עולה השאלה מי יממן את העלות?).

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם. אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות,, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- יוסי פיצחדזה בטלפון: 058-4098148 או במייל: yosi@yosi-fp.co.il הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לבצע עסקת ביטוח. הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח. הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהסוכנות בכתב ומראש. ט.ל.ח
תפריט נגישות
LM web solution