• ההלוואה הכי טובה שאתם יכולים לקחת נמצאת מתחת לאף שלכם

ההלוואה הכי טובה שאתם יכולים לקחת נמצאת מתחת לאף שלכם

קופות הגמל, קרנות ההשתלמות והפנסיה מציעות הלוואה לכל מטרה, ללא ערבים, ובריבית נמוכה מהפריים ■ ההלוואות ניתנות לשבע שנים לכל היותר ועל הגופים נאסר לגבות עמלות ודמי טיפול ■ מהו סכום ההלוואה המינימלי ואיזו חברה גובה את הריבית הנמוכה ביותר?

אם אתם צריכים הלוואה, כדאי שתחשבו פעמיים לפני שאתם פונים לבנק שלכם או לאחת מחברות האשראי. רבים בציבור אינם יודעים זאת, אבל ההלוואות הכי טובות עם התנאים הכי אטרקטיביים נמצאות בתוכניות החיסכון ארוך הטווח. חוסכים ועמיתים בקרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים זכאים ליהנות מהלוואות בתנאים נוחים במיוחד שניתנות להם כנגד כספי החיסכון שצברו ומשמשים בטוחה להחזרי ההלוואות.

היות שההלוואות ניתנות כנגד כספי החיסכון שמנוהלים בקרנות הפנסיה וקופות הגמל, הסיכון לאי־פירעון נמוך, ובהתאם — גם הריביות על ההלוואות. כמו כן, הריביות על ההלוואות אינן הולכות לכיסן של חברות הגמל והפנסיה — אלא מוחזרות לתיקי ההשקעות של העמיתים. בשל דרישות חדשות של רשות שוק ההון, חלה לאחרונה עלייה משמעותית בריביות בחלק מההלוואות לעמיתים, אך ברוב המקרים הריבית והתנאים שתשיגו בהלוואה כזו עדיין יהיו נוחים וטובים יותר מאלה שמציעים הבנקים.

בלקיחת הלוואה מכספי החיסכון הפנסיוני, כמו גם מקרן השתלמות, מרוויחים החוסכים משני כיוונים: הם מקבלים הלוואה בריבית אטרקטיבית, וגם נהנים מהיכולת להמשיך להחזיק בחיסכון הכולל הטבות מס ייחודיות, שמעניקה המדינה לחוסכים בקרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

במקום למשוך את כספי החיסכון שנצברו בקופות הגמל ובקרנות פנסיה, כפי שעושים חוסכים רבים — לעתים תוך תשלום מס גבוה ומיותר של עשרות אחוזים על כסף שאינו נזיל — לקיחת הלוואה כנגד כספי החיסכון יכולה לפתור את הצורך בכסף זמין, מבלי למשוך את כספי החיסכון עצמם.

עבור קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ההלוואות שניתנות לעמיתים הן השקעה חלופית לכל דבר, שנחשבת סולידית ובטוחה יחסית, היות וכספי החיסכון של העמיתים הלווים הם בטוחה טובה כנגד ההלוואה. מבחינה רגולטורית, מותר לחברות המנהלות להשקיע עד 10% מהנכסים של כל קופה במתן הלוואות לעמיתים. בחלק מהחברות נוקטים גישה מחמירה יותר, ומאפשרים הלוואות לעמיתים בהיקף של עד 5% מהנכסים.

האינטרס המרכזי של החברות בחלוקת הלוואות לעמיתים הוא שימור לקוחות. לקוחות שרוצים למשוך את כספי החיסכון מקבלים הצעה לקחת הלוואה, ובכך להימנע ממשיכת הכספים, מה שמאפשר לחברות להמשיך לגבות את דמי הניהול על כלל החיסכון. בנוסף, לקיחת הלוואה כזאת מקשה במידה מסוימת על הלווה לנייד את כספי החיסכון לחברה מתחרה.

החברות לא מחויבות לתת את ההלוואות לעמיתים שלהן, והן אמורות לבחון את הכדאיות של מתן ההלוואות ככל השקעה אחרת שנעשית בתיק ההשקעות של העמיתים. חברות מסוימות נמנעות באופן גורף ממתן הלוואות לעמיתים, ואחרות אינן מעניקות אותן לעמיתים ספציפיים, שנפסלו בתהליך החיתום ולא מגיעים לרף האיכות המספק מבחינתן לקבלת הלוואה.

בבית ההשקעות פסגות למשל, מודל החיתום כולל עשרה דירוגים אפשריים לכל עמית. מי שנכלל בחמשת הדירוגים העליונים יכול לקחת הלוואה בריביות שונות, ומי שאיתרע מזלו ומדורג בחמשת הדירוגים התחתונים לא יכול לקחת הלוואה. עם זאת, בפועל, מעטים הם המקרים שבהם עמית קיבל סירוב ללקיחת הלוואה.

תהליך קבלת ההלוואה כרוך במילוי טופס ושליחה של מסמכים אישיים, ואין צורך בערבים. מרגע אישור ההלוואה, הכסף מועבר לחשבון הבנק של העמית בתוך כשבועיים. עד לא מזמן, חלק גדול מחברות הפנסיה והגמל גבו עמלות ודמי טיפול על עצם העמדת ההלוואה, לצד עמלות גבייה על כל החזר של ההלוואה, ועמלות פירעון מוקדם. אך ברשות שוק ההון הבהירו לחברות שגביית עמלות כאלה אינה חוקית, וכיום הן לא נגבות.

כמה ריבית תשלמו?

הריביות על ההלוואות משתנות בין הגופים שמנהלים את כספי החיסכון בהתאם להחלטות של ועדות ההשקעה בכל גוף, והן מושפעות ממדדים שונים, כמו מצבו הכלכלי של החוסך, השאלה אם כספי החיסכון נזילים או לא, תקופת ההלוואה ותוכנית ההחזר שלה. במרבית הגופים טווח הריביות רחב ומשתנה משמעותית בהתאם למצב החוסך ותהליך החיתום המדוקדק שנעשה לפני מתן ההלוואה; באחרים טווח הריביות האפשרי הוא די מצומצם עם הבדלים של עשיריות אחוז; ובכמה נוספים יש ריבית אחידה.

הריבית משתנה בהתאם לריבית הפריים, בריבית צמודה או בריבית קבועה. חברות מסוימות לא מאפשרות לקבל הלוואה בריבית קבועה בהלוואות שניתנות לשבע שנים, היות וקשה לתחום את שיעור הריבית במשק לתקופה ארוכה כל כך. בקרן הפנסיה שמנהלת כלל למשל, ניתן לקחת הלוואה בריבית קבועה של 5.5% לתקופה של עד שנתיים בלבד.

הריביות על הלוואות מקרנות השתלמות וקופות גמל נעות בין פריים מינוס 0.51% לפריים פלוס 0.82% בחיסכון נזיל. בחיסכון שאינו נזיל במסלול של ריבית משתנה היא נעה בין פריים מינוס 0.51% לפריים פלוס 2.5%. כיום ריבית הפריים היא 1.6%.

במסלול של ריבית צמודה, הטווח נע בין ריבית צמודה של 2.5%–5.5%, כשברוב החברות הרמה אינה משתנה משמעותית בין חיסכון נזיל ללא נזיל. במנורה מבטחים לעומת זאת ניתן לקחת הלוואה בריבית צמודה של 5.5% רק בחיסכון שאינו נזיל. במסלולים בריבית קבועה, טווח הריביות נע בין 0.94% ל–6%. את הריבית הגבוהה ביותר גובה כלל, ואת הריבית הנמוכה ביותר גובה פסגות.

בהלוואות הניתנות מקרנות פנסיה, הריביות על ההלוואות הניתנות לעמיתים נעות בטווח שבין פריים מינוס 0.51% לפריים פלוס 0.82%, כשהמסלול הוא בריבית משתנה. במסלול של ריבית צמודה, נעות הריביות על הלוואות מקרנות הפנסיה בין 2.5% ל–3%. במסלול של ריבית קבועה, נעות הריביות בין 0.94% בפסגות ל–5.5% בכלל. קרנות הפנסיה של אלטשולר שחם והלמן אלדובי עדיין לא מאפשרות לקבל הלוואה כנגד כספי החיסכון המנוהל בהן, בשל גודלן הקטן יחסית.

בבית ההשקעות מיטב־דש סירבו בכל תוקף לפרסם את טווח הריביות הנהוגות אצלם, וטוענים כי הריבית נקבעת לפי מודל חיתום פרטני שהם מבצעים לכל עמית.

כמה כסף תוכלו לקחת?

סכום ההלוואה האפשרי לעמית עומד ביחס להיקף הצבירה שלו בחיסכון, וביחס לשאלה אם הוא נזיל או לא. חיסכון שאינו נזיל לא ניתן למשיכה ללא תשלום קנס. הסיכון בהלוואה גדול יותר בחיסכון מסוג זה, היות ואי־פירעון כרוך בתשלום מס גבוה, ולכן יש צורך במרווח ביטחון גדול יותר בחיסכון שממנו יהיה ניתן לשלם את המס בנוסף להחזר ההלוואה.

על פי הוראות רשות שוק ההון, בקרנות השתלמות ניתן לקחת הלוואה של עד 80% מכספי חיסכון נזיל ועד 50% מכספי חיסכון שאינו נזיל. בקופות גמל ניתן לקחת הלוואה של עד 80% מחיסכון נזיל ועד 30% מחיסכון לא נזיל. הפערים הגבוהים נובעים מגובה המס על משיכת כסף מחיסכון לא נזיל, שהוא נמוך יותר בקרן השתלמות מאשר בקופת גמל (בשיעור של 35% מהחיסכון). סיבה נוספת לפערים בשיעור ההלוואה היא העובדה שחיסכון בקרן השתלמות הוא לטווח קצר יותר מחיסכון בקופת גמל. לכן, גם חיסכון שאינו נזיל ייהפך לנזיל בתוך שש שנים לכל היותר בקרן השתלמות. לעומת זאת, בקופת גמל החיסכון הוא לעשרות שנים, ויישאר לא נזיל לכל התקופה.

בקרנות פנסיה ניתן לקחת הלוואה של עד 30% מכספי התגמולים, כשכספי הפיצויים לא נחשבים לצורך קבלת ההלוואה. הסיבה לכך היא שכספי פיצויים אמורים להיות זמינים לעובדים שעוזבים מקום עבודה, ולקיחת הלוואה כנגדם עשויה ליצור מצב בעייתי שבו העובד לא יוכל למשוך את הכספים שמגיעים לו על פי חוקי העבודה; או שיוכל למשוך אותם, אבל הם לא ישמשו כבטוחה להלוואה שלקח.

גופים מסוימים לוקחים לעצמם מרווח ביטחון, ומגבילים את היקף ההלוואה מעבר להוראות שוק ההון. בהראל, למשל, מגבילים את היקף ההלוואה האפשרי מכספים נזילים עד 70% מהחיסכון, ולא עד 80%, כפי שמתירות הוראות רשות שוק ההון. במנורה מבטחים מגבילים את ההלוואות להיקף של עד 78% מכספים נזילים ועד 48% בכספים שאינם נזילים בקרן השתלמות, או עד 28% מכספים שאינם נזילים בקופת גמל וקרן פנסיה.

המגבלות על הלוואה ממסלול מנייתי

כמה מבתי ההשקעות לא מעניקים הלוואות במסלולי חיסכון מנייתיים, משום שהיקף הנכסים המנוהל במסלולים האלה קטן, ושיעור קטן עוד יותר של הנכסים מופנה להשקעות סולידיות, כמו הלוואות לעמיתים. בפסגות מאפשרים לקחת הלוואות גם ממסלולים מנייתיים, אך מגבילים את ההלוואה לעד 65% מכספי חיסכון נזיל במקום עד 80%, כפי שמתיר החוק.

גם בחלק ממסלולי החיסכון ההלכתיים לא ניתן לקחת הלוואה בשל דרישות הכשרות המחמירות, הכוללות איסור על השקעות הכרוכות בהלוואות בריבית. מסלולים כאלה מנוהלים בהראל ובפסגות, ונמצאים בפיקוח בד"צ העדה החרדית וועד ההלכה להשקעות וקרנות, שנקרא "גלאט הון".

מתחילים מ–10,000

החברות מציעות את ההלוואות לעמיתים בכמה צורות החזר: הלוואה לפי לוח שפיצר, הכוללת החזרים חודשיים קבועים של תשלומי קרן וריבית; הלוואת בלון, המאפשרת להחזיר את כל סכום הקרן והריבית בסוף תקופת ההלוואה; והלוואת גרייס הנותנת ללווה תקופת חסד ללא החזרים, שרק לאחריה הוא מתחיל להחזיר את תשלומי ההלוואה. לא כל החברות מציעות את כל האפשרויות. על פי הוראות חדשות של רשות שוק ההון, ההחזר של ההלוואה חייב להתחיל לא יאוחר מ–12 חודשים מרגע קבלתה. לכן, הלוואת בלון קלאסית לא יכולה להינתן לתקופה של יותר משנה. בחלק מהחברות ניתנת הלוואת "בולט", המאפשרת החזר חודשי של הריבית בלבד, והחזר של כל סכום הקרן בסוף תקופת ההלוואה.

סכום ההלוואה המינימלי משתנה מחברה לחברה ונע בין מינימום של 5,000 שקל בחברות כמו הפניקס ומנורה מבטחים, למינימום של 50 אלף שקל בילין לפידות. ברוב החברות, סכום ההלוואה המינימלי הוא עד 10,000 שקל. יש חברות שמאפשרות סכומי הלוואה נמוכים יותר, לתקופות קצרות יותר. כך למשל, במנורה מבטחים פנסיה ניתן לקבל הלוואה של 5,000–10,000 שקל לתקופה של עד שנתיים, והלוואה של 10,000–40,000 לתקופה של עד שלוש שנים. הלוואה של יותר ממאה אלף שקל אפשר לקחת לתקופה של עד חמש שנים.

הצבת רף גבוה להלוואה מינימלית, בשילוב המגבלה הרגולטורית לסכום הלוואה של 30% מסך הצבירה בקופות גמל לא נזילות ובקרנות פנסיה, מקשה על לקיחת הלוואה בקרב עמיתים שהיקף הצבירה שלהם לא גדול במיוחד. כך למשל, מי שיש לו מאה אלף שקל בקרן פנסיה, לא יוכל לקחת הלוואה בהיקף של יותר מ–30 אלף שקל. אם רף ההלוואה המינימלי גבוה מ–30 אלף שקל, עמית שצבר פחות ממאה אלף שקל לא יוכל בכלל לקחת הלוואה כנגד החיסכון שלו, ויידרש לחכות עד שהצבירה תגדל לסכום מספיק. לחלופין, ניתן להתנייד לחברה מנהלת אחרת, שמאפשרת לעמיתים לקבל הלוואות בסכומים נמוכים יותר. עם זאת, בהחלט לא מומלץ להפוך זאת לשיקול מרכזי בניוד כספי החיסכון בין גופים.

קנס על פירעון מוקדם

מגבלה נוספת במתן הלוואות מקרנות פנסיה היא גיל העמית הלווה. גם במקרה הזה יש הבדל בין הגופים, החוששים מלקיחת הלוואה קרוב לגיל היציאה לפנסיה, תקופה שבה העמית אמור להתחיל לקבל את כספי החיסכון לפנסיה כקצבה. בהראל, למשל, דורשים שגילו של העמית בסיום תקופת ההלוואה לא יהיה יותר מ–60 (ללא הבדל בין נשים לגברים), בעוד במנורה מבטחים דורשים שגילו של העמית בסיום תקופת ההלוואה לא יעלה על 62.

רוב החברות מאפשרות לפרוע את ההלוואה לפני המועד המתוכנן, ללא קנס. עם זאת, בפניקס פירעון מוקדם עשוי להיות כרוך בקנס. אם ההלוואה ניתנה בריבית קבועה, ובינתיים שיעור הריבית במשק ירד, נוצר הפרש בין הריבית שהיתה בעת מתן ההלוואה לזו העכשווית. הקנס נועד לפצות על ההפרש, ואמור להיכנס לתיק ההשקעות של העמיתים — ולא לחברה המנהלת.

נועם בר, 22/04/2018, דה מארקר

מאמרים כללי

 • מהי המסלקה הפנסיונית?

  המסלקה הפנסיונית, הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו, מציעה פלטפורמה דיגיטלית היוצרת שדרוג משמעותי בשוק החיסכון הפנסיוני. באמצעות המסלקה הפנסיונית יכול כל אזרח במדינת ישראל לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותו. המסלקה מיועדת להעברת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים. בעתיד, תאפשר המסלקה הפנסיונית, גם העברת כספים וביצוע פעולות במוצרים הפנסיונים. המסלקה מציעה ממשק מאובטח וידידותי למשתמש אשר צפוי להגביר את התחרותיות והשקיפות בשוק החיסכון הפנסיוני ולהפוך את המידע על החסכונות הפנסיונים שלנו לנגישים מתמיד.

 • האם חייב להיות קשר טוב בין הורים והילדים בכדי שהם ירשו אלו את אלו?

  החוק מאד ברור- החוק אינו אומר שחייב להיות קשר בין ההורים וילדיהם בכדי שהם ירשו אלו את אלו. החוק לא קובע שיש חובה במערכת יחסים טובה בכלל כדי לרשת את בן הזוג.

 • האם ניתן למשוך כספים מקופת גמל ללא מס גם אם טרם הגעתי לגבי 60?

  כן, ניתן למשוך כספים מקופת גמל לפי תנאים מסוימים (ראה מידע מלא במאמרים כללי), עבור קופות עם צבירות עד 8000 ₪ שאינן פעילות בהליך מהיר וללא מס.

 • מהם הסכנות בהענקת מתנות לילדים, למה צריך להיות מודעים?

  1. העברה רצונית של הרכוש על ידי הילדים – הגנה מפני נוכלים ושאר "רוצי טובתם" 2. העברה לא רצונית של הרכוש על ידי הילדים – גירושין, נושים. 3. פטירה של הילדים – הורשה

 • מהו חוק תיקון דיני המשפחה (מזונות)?

  על פי חוק תיקון דיני המשפחה אדם חייב במזונות שאר בני משפחתו. (רלוונטי ביותר במצבי סיעוד שבה העלות הטיפול השוטפת היא גדולה מאד. עולה השאלה מי יממן את העלות?).

צרו איתנו קשר

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא

  אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם. אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות,, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- יוסי פיצחדזה בטלפון: 058-4098148 או במייל: yosi@yosi-fp.co.il הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לבצע עסקת ביטוח. הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח. הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהסוכנות בכתב ומראש. ט.ל.ח
  תפריט נגישות
  LM web solution
  × Whatsapp