• הבנק המוביל בישראל מרוויח בשנה יותר מכפול מ-6 חברות הביטוח הגדולות יחד

הבנק המוביל בישראל מרוויח בשנה יותר מכפול מ-6 חברות הביטוח הגדולות יחד

מגמת הפערים הקצינה: הבנקים הרוויחו אשתקד 8.39 מיליארד שקל, חברות הביטוח 1.485 מיליארד "בלבד" ■ ענף הביטוח מצדו ממשיך להציג רווחים גבוהים משמעותית מאלה של בתי ההשקעות.

בעיצומה של המתקפה הרגולטורית והחקיקתית האקטיבית במיוחד סביב שכרם של ראשי הסקטור הפיננסי, ובעוד שהולכים וגדלים הפערים בין תפיסות העולם השונות בנוגע ליעדי פיקוח נאות ומידת ההתערבות הרצויה של הרגולטורים הפיננסיים, בחינת הרווחים שרשמו ב-2015 הגופים הפיננסיים הרווחיים ביותר מגלה, כי הפער האדיר מלכתחילה, וגם המתבקש, ברווחיות בין הבנקים לקבוצות הביטוח וענפי הפיננסים המובילים האחרים, גדל והתחדד. כך, נראה שבשנה החולפת גדלה לה הריכוזיות של השוק הפיננסי, במונחי רווחים.

במה מדובר? בעוד שב-2014 היה רק בנק אחד, הפועלים, שהציג רווח נקי גבוה יותר מזה שהציגו חמש קבוצות הביטוח הגדולות יחדיו, הרי שב-2015 כבר היו שני בנקים – הפועלים ולאומי – שכל אחד מהם הציג רווח נקי שגבוה יותר מהרווח הנקי המצרפי של כל שש קבוצות הביטוח הגדולות, יחדיו.

מגמה זו, שנובעת מגידול ברווחיות הבנקים, לצד קיטון ברווחיות קבוצות הביטוח, שתלויה במידה רבה בתוצאות שוקי ההון, מבליטה שורה של פערים בין הענפים הללו, ובהם ההבדל הניכר בתפיסות העולם של שתי הרגולטוריות המרכזיות שמפקחות על ענפים אלה.

לדעת רבים, הבנקים, שנמצאים על הכוונת בכל הנוגע לסוגיית שכר הבכירים, יחד עם ראשי מערכת הביטוח, זוכים לשקט רגולטורי יחסי מהפיקוח עליהם. לפי אותן תפיסות, חלק משמעותי ממטרות הפיקוח על הבנקים, שבבנק ישראל, הנו לשמור על יציבותם ואיתנותם של הבנקים (ומכאן, במידה רבה, גם על רווחיהם), ולאורך השנים פעל אותו פיקוח בהיבטים אלה לאחר שהמערכת הפוליטית והציבורית דחפו אותו לשם.

הבדלים משמעותיים בהון העצמי של הגופים

לעומת זאת, קבוצות הביטוח והפנסיה חוות רגולציה משנה סדרי עולם, שיוצאת ממשרדי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ושמכוונת במידה רבה מאוד להפחתה ניכרת של הרווחיות בשלל תחומי פעילות מרכזיים שלהן – כגון החיסכון הפנסיוני, ביטוחי הבריאות וביטוחי הרכב.

בתי ההשקעות כפופים לרגולציה של האוצר וכן לרגולציה של רשות ני"ע, שמפקחת על מספר פעילויות ליבה שלהם, והם מציגים רווחים נמוכים משמעותיים מאלה של קבוצות הביטוח, ובוודאי מאלה של הבנקים.

אין להסיק מבחינת הרווחיות האדירה של הבנקים, לצד הרווחיות הפחותה בהרבה של חברות הביטוח ואף יותר של בתי ההשקעות, כי זה הזמן לעצור את הרגולציה שמוביל האוצר לטובת הצרכן. אולם, נשאלת השאלה, האם הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, היא התרופה לכלל הבעיות של הצרכנים בתחום רווחי זה. כל זאת על רקע אופי רגולטורי שונה מהותית שמאפיין את שני השווקים הללו, לאורך שנים.

על פניו, אין מה להשוות בין רווחי הבנקים לרווחי קבוצות הביטוח ובתי ההשקעות, שמנהלים כספי ציבור גם כן. זאת, בשל ההבדלים הניכרים בגדלים של גופים אלה, ובעיקר בשל ההבדלים המשמעותיים בהון העצמי של הגופים בענפים אלה (בבנקים ההון גבוה משמעותית מאשר בביטוח, שם ההון העצמי גבוה משמעותית מההון בבתי ההשקעות).

זה נכון במידה רבה, אך לא מוחלטת. בין היתר משום שהביזנס של הבנקים גדול בהרבה במונחי מספר עובדים, לקוחות, וכלל ההכנסות, וגם במונחי ההון. אולם לא ניתן להתעלם מכך שההון הגבוה של הבנקים נוצר לאורך השנים במידה רבה כתוצאה מהרווחים הגבוהים שרשמו שנה אחר שנה, באופן שהרווחיות האדירה מהעבר – שחלק ניכר ממנה נצבר להון, ולא חולק כדיבידנדים לאורך השנים – ממשיכה להצדיק רווחיות גבוהה, כאילו מדובר בגזירה משמים שמזינה את עצמה, ומצדיקה, גם מבחינת בנק ישראל, רווחים שילכו ויצמחו תמידית. מדוע? כדי לשרת הון גדול שתפח מלכתחילה מרווחים גבוהים.

חברות הביטוח: הרווח גבוה רק ב-31% ממזרחי טפחות

כך או כך, אספנו את נתוני הרווח השנתי של ששת השחקנים הכי גדולים (שנתוניהם ידועים לנו) בשלושת הענפים המרכזיים שמנהלים את כספי הציבור, ושזוכים לרגולציה ששומרת שהתחרות בהם לא תהיה חריפה מדי (מטעמי יציבות): בתי ההשקעות, חברות הביטוח והבנקים. בבדיקה זו מצאנו כי ששת בתי ההשקעות הגדולים שבחנו (בנטרול מחיקה שבוצעה בהראל פיא על קרנות הנאמנות) הציגו ב-2015 רווח נקי מצרפי של כ-466 מיליון שקל.

על פניו סכום נאה. אולם כשמשווים אותו לענף הרווחי יותר, הביטוח, מתגלה כי ששת בתי ההשקעות הגדולים יחד הרוויחו רק כ-22% יותר ממה שהרוויחה קבוצת הביטוח הגדולה בשוק – הראל. רק פסגות – הגדול בשוק – הציג רווח תלת-ספרתי (במיליוני שקלים). גם אם נוסיף לרשימת בתי ההשקעות את אלטשולר שחם, שכנראה מציג רווח נקי שמציב אותו עמוק בתוך ששת המרוויחים הגדולים בענף, עדיין סביר להניח שלא יהיה מדובר בשינוי בסדרי גודל.

ומה לגבי שש קבוצות הביטוח הגדולות? ב-2015 הן השיגו יחדיו רווח כולל נקי של פחות מ-1.5 מיליארד שקל – גבוה בהרבה מזה של בתי ההשקעות הגדולים, אך נמוך משמעותית מזה של הבנקים.

שש קבוצות הביטוח הגדולות הציגו בשנת 2015 רווח כולל מצרפי שנמוך מהרווח הנקי של בנק הפועלים ומהרווח הנקי של בנק לאומי, והרווח של שש הקבוצות הללו היה גבוה "רק" בכ-31% מהרווח הנקי של בנק מזרחי טפחות.

לצד זאת, מבחינת שווי השוק של ששת הבנקים הגדולים במערכת המקומית ושש קבוצות הביטוח הגדולות במשק, עולה ששוק הון תופס את שוק הביטוח כשוויוני יותר. את זה אפשר ללמוד מהשווי של שש קבוצות הביטוח בעלות השווי שוק הגבוה בענף, שנסחרות בבורסה בטווח די צר, שנע בין 2 מיליארד שקל ל-3 מיליארד שקל – די דומה אצל כולן.

נראה כי ענף הבנקאות פחות תחרותי מענף הביטוח, שזוכה חדשות לבקרים לביקורת (מוצדקת לרוב) על מידת התחרותיות בו, בעוד שהענפים שבהם פועלים בתי ההשקעות תחרותיים אף יותר.

הדבר בא לידי ביטוי בצורה בולטת לא רק מתוצאות הבנקים, שם יש שניים שנמצאים הרחק מעל ליתר, וגם שלושת הבנקים הבינוניים גדולים במידה אדירה מהבנק השישי בגודלו, אלא גם ממה שמשקפים המשקיעים בשוק ההון.

post7

רון שטיין, גלובס 07/04/2016

מאמרים כללי

 • מהי המסלקה הפנסיונית?

  המסלקה הפנסיונית, הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו, מציעה פלטפורמה דיגיטלית היוצרת שדרוג משמעותי בשוק החיסכון הפנסיוני. באמצעות המסלקה הפנסיונית יכול כל אזרח במדינת ישראל לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותו. המסלקה מיועדת להעברת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים. בעתיד, תאפשר המסלקה הפנסיונית, גם העברת כספים וביצוע פעולות במוצרים הפנסיונים. המסלקה מציעה ממשק מאובטח וידידותי למשתמש אשר צפוי להגביר את התחרותיות והשקיפות בשוק החיסכון הפנסיוני ולהפוך את המידע על החסכונות הפנסיונים שלנו לנגישים מתמיד.

 • האם חייב להיות קשר טוב בין הורים והילדים בכדי שהם ירשו אלו את אלו?

  החוק מאד ברור- החוק אינו אומר שחייב להיות קשר בין ההורים וילדיהם בכדי שהם ירשו אלו את אלו. החוק לא קובע שיש חובה במערכת יחסים טובה בכלל כדי לרשת את בן הזוג.

 • האם ניתן למשוך כספים מקופת גמל ללא מס גם אם טרם הגעתי לגבי 60?

  כן, ניתן למשוך כספים מקופת גמל לפי תנאים מסוימים (ראה מידע מלא במאמרים כללי), עבור קופות עם צבירות עד 8000 ₪ שאינן פעילות בהליך מהיר וללא מס.

 • מהם הסכנות בהענקת מתנות לילדים, למה צריך להיות מודעים?

  1. העברה רצונית של הרכוש על ידי הילדים – הגנה מפני נוכלים ושאר "רוצי טובתם" 2. העברה לא רצונית של הרכוש על ידי הילדים – גירושין, נושים. 3. פטירה של הילדים – הורשה

 • מהו חוק תיקון דיני המשפחה (מזונות)?

  על פי חוק תיקון דיני המשפחה אדם חייב במזונות שאר בני משפחתו. (רלוונטי ביותר במצבי סיעוד שבה העלות הטיפול השוטפת היא גדולה מאד. עולה השאלה מי יממן את העלות?).

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם. אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות,, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- יוסי פיצחדזה בטלפון: 058-4098148 או במייל: yosi@yosi-fp.co.il הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לבצע עסקת ביטוח. הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח. הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהסוכנות בכתב ומראש. ט.ל.ח
תפריט נגישות
LM web solution