• בחסות הריבית הנמוכה: ארנו נדל"ן ביצעה 5 גיוסי הון בשנה

בחסות הריבית הנמוכה: ארנו נדל"ן ביצעה 5 גיוסי הון בשנה

 

שותפות הנדל"ן גייסה 163 מיליון שקל מינואר 2019. היא הלוותה כ־100 מיליון שקל לתשעה פרויקטי נדל"ן, בריבית ממוצעת של כ־11%. בשנתה הראשונה הניבה תשואה שנמוכה מהיעד שלה (7.5%), אך ברבעון הרביעי התשואה כבר עמדה על 2.35%

באותה מידה שבה משקיעים צמאים לתשואות, כך יזמים כמהים להון. בשני המקרים, אם מושגת תחושת שובע, היא מוגבלת לזמן קצר מאוד. מנהלי ההשקעות נמדדים מדי חודש על הביצועים שלהם, ובקרב יזמי הנדל"ן הביקוש לכסף לא מסתיים אף פעם. מי שמדלגת בין הסעיפים היא השותפות המוגבלת ארנו נדל"ן, שמתיימרת להשיא תשואה גבוהה למשקיעים באמצעות העמדת חוב למיזמי נדל"ן כנגד בטוחות.

בשבוע שעבר השלימה ארנו נדל"ן את הגיוס החמישי שלה מאז שיחידות ההשתתפות הונפקו לראשונה לציבור, בינואר 2019. בהנפקה האחרונה ארנו נדל"ן גייסה 35 מיליון שקל, מהלך שמביא את סך הגיוסים של השותפות בשנה אחת ל־163 מיליון שקל. הסיבה המרכזית לכך היא סביבת הריבית האפסית, ששולחת את המשקיעים הפרטיים להשקעות מהסוג שכנראה הם לא היו חושבים עליהן בעולם של ריביות סבירות.

העמדת חוב למיזמי נדל"ן שהצפי לסיומם הוא 3 שנים

לארנו נדל"ן יש תחום פעילות אחד — העמדת חוב למיזמי נדל"ן בישראל, בעיקר בתחום הנדל"ן למגורים. עיקר הפעילות של השותפות מתמקדת בהעמדת חוב לחברות נכס שאין להן כל פעילות מלבד החזקת נכס מקרקעין ספציפי. ההלוואות של ארנו נדל"ן מועמדות למיזמי נדל"ן שהצפי לסיומם הוא עד שלוש שנים ממועד העמדת ההלוואה, והחוב ניתן כנגד ביטחונות. נכון להיום, לארנו נדל"ן הלוואות לתשעה פרויקטים, מרביתם הועמדו כליווי בנייה במסגרת תמ"א 38. היקף ההלוואות של השותפות בסוף 2019 הסתכם ב־100 מיליון שקל, והריבית הממוצעת על ההלוואות שהועמדו נושקת ל־11%.

כל ההלוואות של ארנו נדל"ן מובטחות בשעבוד ראשון, למעט ההלוואה הגדולה שהשותפות העמידה, בסך 35 מיליון שקל, שמהווה השלמת הון עצמי להקמת בנייני מגורים במסגרת פרויקט מחיר למשתכן בבאר שבע, שמובטחת בשעבוד שני. לפי המודל העסקי של השותפות, טווח הריבית בגין הלוואות המובטחות בשעבוד ראשון יהיה 12%-7%, ובהלוואות המובטחות בשעבוד שני טווח הריבית יהיה 16%-11%.

יו"ר הדירקטוריון של השותפות הוא דרור נגל, שמונה לתפקיד בספטמבר 2019. נגל היה עד לאחרונה מנכ"ל חברת הנדל"ן הוותיקה אזורים, ומשמש כדירקטור בכמה חברות, בהן מקפת ניהול קרנות פנסיה. שני הדירקטורים החיצוניים של ארנו נדל"ן הם עמית ברגר ומשה גאון. השותף הכללי בארנו נדל"ן מוחזק על ידי חברה פרטית בבעלות דנה סנדר (70%) ועל ידי חברה פרטית בבעלות לביא כהן (30%). השותף הכללי מספק לשותפות שירותי ניהול ושירותי ניהול חוב. בשנת 2019 הוצאות הנהלה וכלליות של השותפות הסתכמו ב־365 אלף שקל.

השותף הכללי זכאי לדמי ניהול שנתיים של 1.75% מתוך שווי הנכסים הנקי של השותפות והם משולמים בתחילת כל רבעון. בנוסף, השותף הכללי זכאי לדמי הצלחה שנתיים בשיעור של 20%, שמותנים בכך שעליית שווי הנכסים משקפת תשואה שנתית העולה על 7.5% (לפני מס). בשנת 2019 השותפות הניבה תשואה של 5.97% החל מ־8 בינואר, התאריך שבו החלה את פעילותה בפועל. כפי הנראה, העובדה שהשותפות הניבה ב־2019 תשואה שנמוכה מהיעד שאליו היא מכוונת (7.5%) נובעת מכך שזאת שנת הפעילות הראשונה שלה. ברבעון הרביעי תשואת השותפות כבר עמדה על 2.35% והיא מגלמת תשואה שנתית של יותר מ־9%.

הפער בין הריבית על ההלוואות לתשואה למשקיעים נובע מכך שלא כל הכסף שמגויס לשותפות מוזרם מיד כהלוואות, ומהחובה שחלה על השותפות לשמור כרית מזומן של 7.5%-3% מנכסי הקרן שתשמש ככרית ביטחון, לרבות למטרת פדיון יחידות השתתפות. המשקיעים בשותפות יכולים למשוך את כספם אחרי שנה של השקעה, במועדים קבועים שחלים אחת לרבעון.

ארנו נדל"ן נכנסת בדיוק למשבצת של איגרות החוב

ארנו נדל"ן נכנסת בדיוק למשבצת שבה קיימות היום איגרות החוב שמספקות ליזמי הנדל"ן הון, בתחפושת של חוב. ההבדל בין ההלוואות שחברות הנדל"ן מקבלות מחברות האשראי החוץ־בנקאי לבין אלו שמתקבלות בשוק ההון ממחזיקי איגרות החוב הוא שהראשונות נהנות מריבית דו־ספרתית ומשעבוד בדרגה ראשונה.

ארנו נדל"ן פועלת על התפר בין הביקוש לאשראי מצד יזמי הנדל"ן לבין ההיצע של הכסף מצד מקורות ההון. למעשה, קרנות מסוגה קורעות את המסכה שעוטות איגרות החוב, שכן בעולם האג"ח ההלוואות בפועל משמשות כהון עצמי וכמזנין, מבלי שהן נהנות מהריבית המתאימה ומהביטחונות הרצויים. כל זאת על רקע הגאות שנמשכת זה יותר מעשור בתחום הנדל"ן למגורים בישראל.

בארנו נדל"ן מציינים שהמחסור ביחידות דיור בישראל, שנגרם מהפער בין תוספת משקי הבית לבין קצב התחלות הבנייה וקצב השלמת ומסירות הדירות, יעודד האצת התחלות בנייה ופתרונות למחסור בקרקעות מתוכננות למגורים ולמשך הליכי התכנון בישראל. בשותפות מעריכים שההיצע הגובר של הפרויקטים ומיזמי הנדל"ן יוצר הזדמנות השקעה במימון וליווי פיננסי למגוון פרויקטים בשנים הבאות. ומי יספק את המקורות שיזינו את השימושים של יזמי הנדל"ן? לפי ארנו נדל"ן, התשובה (והכסף) נמצאת אצל הגופים המוסדיים.

בדו"חות הכספיים של השותפות מצוין שמגמת האשראי החוץ־בנקאי לבינוי ונדל"ן צפויה לגדול, על רקע הריבית הנמוכה במשק, ההון הרב המצטבר מדי חודש בקופות קרנות הפנסיה ושאר הגופים המוסדיים והחיפוש של אותם גופים אחר השקעות מניבות תשואה, יחד עם מגבלות האשראי ודרישות הלימות ההון החלות על המערכת הבנקאית, הנאלצת לדחות בקשות אשראי לענף הנדל"ן.

סקטור האשראי הפרטי שמאפשר לחברות בענף הבנייה לקבל אשראי חוץ־בנקאי התפתח על רקע מגבלות שחלות על הבנקים בישראל. סקטור הנדל"ן בבנקים בישראל כפוף למגבלות חבות אשראי על ענף מסוים, שעומדת על מקסימום של 20% מסך כל חבויות הציבור לתאגיד הבנקאי. בשנים האחרונות הבנקים הגיעו לקצה היכולת להקצאת אשראי, באופן שגרם למחנק אשראי בנקאי לבנייה, עובדה שיצרה הזדמנות עבור החברות שפועלות בתחום האשראי החוץ־בנקאי.

 

יניב רחימי, 15/01/2020, כלכליסט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאמרים כללי

 • מהי המסלקה הפנסיונית?

  המסלקה הפנסיונית, הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו, מציעה פלטפורמה דיגיטלית היוצרת שדרוג משמעותי בשוק החיסכון הפנסיוני. באמצעות המסלקה הפנסיונית יכול כל אזרח במדינת ישראל לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותו. המסלקה מיועדת להעברת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים. בעתיד, תאפשר המסלקה הפנסיונית, גם העברת כספים וביצוע פעולות במוצרים הפנסיונים. המסלקה מציעה ממשק מאובטח וידידותי למשתמש אשר צפוי להגביר את התחרותיות והשקיפות בשוק החיסכון הפנסיוני ולהפוך את המידע על החסכונות הפנסיונים שלנו לנגישים מתמיד.

 • האם חייב להיות קשר טוב בין הורים והילדים בכדי שהם ירשו אלו את אלו?

  החוק מאד ברור- החוק אינו אומר שחייב להיות קשר בין ההורים וילדיהם בכדי שהם ירשו אלו את אלו. החוק לא קובע שיש חובה במערכת יחסים טובה בכלל כדי לרשת את בן הזוג.

 • האם ניתן למשוך כספים מקופת גמל ללא מס גם אם טרם הגעתי לגבי 60?

  כן, ניתן למשוך כספים מקופת גמל לפי תנאים מסוימים (ראה מידע מלא במאמרים כללי), עבור קופות עם צבירות עד 8000 ₪ שאינן פעילות בהליך מהיר וללא מס.

 • מהם הסכנות בהענקת מתנות לילדים, למה צריך להיות מודעים?

  1. העברה רצונית של הרכוש על ידי הילדים – הגנה מפני נוכלים ושאר "רוצי טובתם" 2. העברה לא רצונית של הרכוש על ידי הילדים – גירושין, נושים. 3. פטירה של הילדים – הורשה

 • מהו חוק תיקון דיני המשפחה (מזונות)?

  על פי חוק תיקון דיני המשפחה אדם חייב במזונות שאר בני משפחתו. (רלוונטי ביותר במצבי סיעוד שבה העלות הטיפול השוטפת היא גדולה מאד. עולה השאלה מי יממן את העלות?).

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם. אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות,, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- יוסי פיצחדזה בטלפון: 058-4098148 או במייל: yosi@yosi-fp.co.il הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לבצע עסקת ביטוח. הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח. הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהסוכנות בכתב ומראש. ט.ל.ח
תפריט נגישות
LM web solution